Маркетинговые исследования и поведенческий анализ - пассивное получение данных

Основываясь на технологии Selectivv Data Tank, мы можем значительно сократить продолжительность маркетингового исследования, проанализировав несравненно большую интересующую группу. Мы собираем нужные анализируемые данные непрерывно 24 часа в сутки / 7 дней в неделю / 365 дней в году.

Полученная информация представляет собой пассивные данные, отражающие реальное поведение пользователей, что, по сравнению с классических маркетинговыми исследованиями, позволяет получать гораздо более надежные данные.

Наши решения - Selectivv Data Tank

  • Trafność dotarcia do grupy docelowej
  • Mniejsze wydatki na reklamę

Dane DMP

Классическое исследование

  • Ograniczona próba badawcza
  • Ograniczony czas badania
  • Deklaratywność

Способ действия системы и использования данных фирмой Selectivv был подтверждён безоговорочно фирмой Deloitte Consulting S.A. на день 6 декабря 2017 года.

Примеры проведенных маркетинговых исследований и поведенческого анализа

Niedziela bez handlu

Dane z kanału mobile pozwalają na badanie ruchu użytkowników smartfonów i tabletów, porównanie w jakich miejscach spędzają czas, gdzie bywają. Dzięki tym danym możliwe jest również określenie jak duża liczba osób znajduje się w pobliżu wybranego punktu lub w danej strefie. Dane z mobile posłużyły nam do przeprowadzenia badania, jak na przyzwyczajenia użytkowników wpłynęła pierwsza niedziela bez handlu. Pozyskane dane prezentujemy w infografice oraz heatmapach obrazujących najbardziej popularne miejsca w niedzielę handlową (4.03.2018) i pierwszą niedzielę bez handlu (11.03.2018).   

Badanie opinii Polaków – Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski

Kanał mobilny umożliwia przeprowadzenie badania w formie ankiety i poznanie opinii dużej liczby osób na wybrany temat. Pozwala na dotarcie do wybranej grupy osób o wybranym profilu demograficznym i behawioralnym, dzięki czemu otrzymujemy opinie tylko tych użytkowników,  którzy kwalifikują się do badania. Dzięki urządzeniom przenośnym możemy przebadać znacznie większą liczbę osób, w dużo krótszym czasie niż w przypadku tradycyjnych badań.

Profil polskiego kibica na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Dane ze smartfonów pozwalają na przebadanie osób danej narodowości przebywających w obcym kraju. Dzięki informacji o tym jaki język ustawiony jest na urządzeniu można określić narodowość użytkownika. Następnie można przeanalizować profil demograficzny i behawioralny osób, które znajdują się w danej lokalizacji. W ten sposób można przebadać Polaków, którzy wyjechali w celach zarobkowych na Wyspy Brytyjskie, Ukraińców mieszkających na stałe w Polsce, czy kibiców sportowych z danego kraju na największych zawodach sportowych świata.

Kim byli uczestnicy sylwestra w Zakopanem

Dzięki usłudze geotrapping możliwe jest zebranie informacji o osobach, które znalazły się w danym miejscu w określonym czasie. Na podstawie zebranych danych możliwe jest określenie profilu demograficznego i behawioralnego uczestników konferencji, funów na koncercie czy kibiców na meczu. Dzięki danym z mobile postanowiliśmy sprawdzić kto bawił się w Zakopanem podczas imprezy sylwestrowej.

Badanie uczestników Warsaw Games Weeks 2017

Dane z mobile pozwalają na lepsze poznanie określonej grupy społecznej, użytkowników konkretnej aplikacji czy klientów konkurencji. Wspólnie z agencją Gameset postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda środowisko gamingowe w Polsce i jaki jest profil gracza. Okazją do tego była impreza Warsaw Games Week, podczas której najwięksi wydawcy i dystrybutorzy gier oraz producenci sprzętu gamingowego udostępniają zwiedzającym swoje najnowsze produkty. Pozyskane i przeanalizowane dane zaprezentowaliśmy w infografice.

Badanie uczestników konferencji Warsaw Security Forum 2017

Dane z mobile mówią o nas więcej niż bylibyśmy skłonni zdradzić w ankiecie. Dodatkowo umożliwiają przebadanie zamożnych i wpływowych osób, które rzadko godzą się na rozmowę z ankieterem. Takie badanie przeprowadziliśmy na prośbę organizatorów Warsaw Security Forum, jednej z najważniejszych konferencji nt. bezpieczeństwa w Europie Środkowej i przyszłości Nato.

Profil kibica podczas meczu Polska – Kazachstan

Dane z mobile pozwalają na przebadanie kim są kibice uczestniczący w widowisku sportowym. Można dzięki nim bliżej poznać profil osób, które lubią śledzić zawody sportowe na żywo. Możliwe jest zarówno przebadanie osób, które uczestniczyły w imprezie lokalnej, były na meczu reprezentacji narodowej, śledziły na stadionach wybrane mecze mistrzostw świata czy regularnie chodzą na mecze piłkarskiej Ekstraklasy.

Badanie uczestników Forum Ekonomicznego w Krynicy

Dane ze smartfonów pozwalają na przebadanie osób uczestniczących w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych i politycznych w kraju i na świecie. Umożliwiają określenie przyzwyczajeń i zachowań zamożnych i wpływowych osób, które rzadko godzą się na rozmowę z ankieterem. W związku z tym postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się uczestnikom XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Analiza użytkowników smartfonów podczas Open’er Festival 2017

Dane z mobile pozwalają na przebadanie młodych osób, które uczestniczyły w koncercie czy były na festiwalu. Ponieważ młodzi ludzie nie rozstają się ze swoim smartfonem, kanał mobile to obecnie główne źródło informacji o ich nawykach i zachowaniach. Sprawdź co o uczestnikach Open’er Festival 2017 zdradziły nam ich smartfony.

Twój smartfon wie kiedy porzucasz postanowienia noworoczne

Dane z mobile pozwalają na przebadanie użytkowników konkretnych aplikacji, pokazanie w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają i czym się jeszcze interesują. Możliwe jest określenie profilu demograficznego i behawioralnego takich osób. Postanowiliśmy sprawdzić kiedy porzucamy nasze postanowienia noworoczne związane z treningiem i dietą na przykładzie tego jak korzystamy z aplikacji wspomagających naszą aktywność fizyczną i planowanie diety.

Jesteś zainteresowany analizą i badaniami użytkowników
urządzeń mobilnych? Skontaktuj się z nami!

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl