Rozwiązania badawcze
Badanie dla planowanej inwestycji

Analiza konsumentów na podstawie informacji z lokalizacji :

Analizujemy potencjał lokalizacji nowej inwestycji wykorzystując tech­nologię Geotrapping®, narzędzie ViewerPro, dane z lokalizacji oraz pro­filowanie Selectivv. Dostarczamy in­formacje o przyszłych klientach – ilości osób ich demografii i charakte­rystyce.

Przykładowe realizacje:

Realizacja badawcza: Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu