Rozwiązania badawcze
Badanie jakości życia mieszkańców

Kompleksowe badania:

Przeprowadzamy analizy demogra­ficzno-behawiorlane i łączymy je z ukierunkowanymi ankietami mobil­nymi. W efekcie pomagamy samorzą­dom w określaniu przyszłych strategii rozwoju i zainteresowaniu potencjal­nych inwestorów.

Przykładowe realizacje:

Realizacja Badawcza: Badanie klientów centrum handlowego
Realizacja badawcza: Przedświąteczne trendy zakupowe online wśród Polaków
Realizacja badawcza: Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu
Realizacja badawcza: Analiza przepływu ludności w Warszawie