Rozwiązania badawcze
Badanie przepływów w ciągach komunikacyjnych

Ruch drogowy:

Wykorzystując technologię Wifitrapping w pobliżu ciągów komunikacyjnych możemy przeanalizować natężenie ruchu drogowe­go. Zebrane przez nas dane pozwalają na efektywniejsze zarządzanie cyklami sygnali­zacji świetlnej. Pośród innych dostępnych metod, nasze rozwiązanie jest prostsze, sku­teczniejsze i bardziej efektywne kosztowo. Ponadto, w stosunku do czujników i rada­rów przy sygnalizacjach akomodacyjnych, nasza technologia umożliwia prowadzenie badań ciągłych, które umożliwiają stałą optymalizację zarządzania ruchem koło­wym i pieszym.

Przykładowe realizacje:

Realizacja badawcza: Badanie uczestników targów ReDI
Realizacja Badawcza: Badanie klientów centrum handlowego
Realizacja badawcza: Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu
Realizacja badawcza: Analiza przepływu ludności w Warszawie