Rozwiązania badawcze
Badanie ruchu turystycznego

Ruch turystyczny:

Badamy jak przemieszczają się oraz skąd przyjeżdżają turyści w danym re­gionie. Analizujemy natężenie ruchu oraz charakterystykę grupy.

Przykładowe realizacje:

Realizacja marketingowa: Promocja oferty turystycznej #FeelAustria
Realizacja badawcza: Badanie ruchu turystycznego