Analiza użytkowników smartfonów podczas Open’er Festival 2017


Dane z mobile pozwalają na przebadanie młodych osób, które uczestniczyły w koncercie czy były na festiwalu. Ponieważ młodzi ludzie nie rozstają się ze swoim smartfonem, kanał mobile to obecnie główne źródło informacji o ich nawykach i zachowaniach. Sprawdź co o uczestnikach Open’er Festival 2017 zdradziły nam ich smartfony.

Przeprowadziliśmy analizę 118 tys. użytkowników smartfonów, którzy bawili się na tegorocznym Open’erze. Wykorzystaliśmy do tego tzw. geotrapping, czyli oznaczanie użytkowników mobile przebywających w danym czasie w danym miejscu. Następnie porównaliśmy dane o uczestnikach festiwalu z informacjami jakie zebraliśmy do tej pory w swojej bazie danych, będącej najbogatszym w Polsce zbiorem informacji o zachowaniach użytkowników mobile. Baza obejmuje 15 mln osób, czyli prawie wszystkich posiadaczy smartfonów w naszym kraju.

Zaskoczeniem może być fakt, że większość uczestników festiwalu (56 proc.) mieszka na co dzień poza 30 największymi polskimi miastami. Okazuje się też, że odległość jest istotną barierą dla fanów muzyki – więcej osób przyjechało na Open’er z Poznania i Wrocławia niż dużo większego Krakowa, który posiada dobre połączenie kolejowe z Trójmiastem. Wśród uczestników minimalnie liczniejszą grupę stanowili mężczyźni (51,5 proc.). W zdecydowanej większości byli natomiast użytkownicy systemu Android (91 proc.). Najpopularniejszym operatorem komórkowym był Play (31 proc.) oraz Orange (28 proc.).

Przeanalizowaliśmy również ilu uczestników Open’era należy do któregoś z 46 profili psychograficznych wyróżnionych w naszej bazie danych. Okazuje się, że aż 14 proc. stanowiły kobiety starające się o dziecko, tyle samo osób aktywnie uprawia sport. Ponad 6 proc. stanowili rodzice dzieci w wieku 0-5 lat, a 11 proc. przedstawiciele mniejszości seksualnych. Dla deweloperów interesujący może być fakt, że 4 proc. uczestników jest zainteresowanych zakupem nieruchomości.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl