Badanie opinii Polaków – Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski


Kanał mobilny umożliwia przeprowadzenie badania w formie ankiety i poznanie opinii dużej liczby osób na wybrany temat. Pozwala na dotarcie do wybranej grupy osób o wybranym profilu demograficznym i behawioralnym, dzięki czemu otrzymujemy opinie tylko tych użytkowników,  którzy kwalifikują się do badania. Dzięki urządzeniom przenośnym możemy przebadać znacznie większą liczbę osób, w dużo krótszym czasie niż w przypadku tradycyjnych badań. Badanie dotyczące opinii rodaków na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski przeprowadziliśmy wspólnie z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Wyniki badania przedstawiliśmy we wspólnym raporcie.

Prawie połowa ankietowanych określa swój stosunek do Stanów Zjednoczonych jako bardzo pozytywny i, co interesujące, współczynnik ten jest ponad 12% wyższy niż w styczniu br. – wynika z badań opinii publicznej dotyczącej polskiej polityki zagranicznej opracowanych przez Selectivv Mobile House we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Pełny raport został zaprezentowany podczas konferencji prasowej 19 marca br. w siedzibie Fundacji w Warszawie.

Celem badania była analiza stosunku Polaków do zagadnień związanych z polską polityką zagraniczną, bezpieczeństwem oraz relacji z innymi państwami. Ankietowani pytani byli o największe obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, stosunek do wybranych państw m.in. Izraela, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Federacji Rosyjskiej, a także o stan Sił Zbrojnych RP, jako gwaranta bezpieczeństwa RP. Respondenci określili również swoje nastawienie do polityki historycznej obecnego rządu RP w kontekście relacji z Izraelem i Ukrainą oraz wyrażali opinię nt. działań Polski w przypadku potencjalnego nałożenia na Polskę sankcji przez Unię Europejską za naruszenie zasad praworządności.

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety w kanale mobilnym dzięki wykorzystaniu technologii i danych z systemu Selectivv na próbie 50 000 osób na terenie Polski. Badanie przeprowadzono dwukrotnie (w styczniu i marcu 2018 r.), aby z jednej strony sprawdzić na ile odczucia Polaków w kwestiach polityki zagranicznej są stałe, a na ile wpływają na nie bieżące wydarzenia, a z drugiej strony, aby podjąć się częściowej identyfikacji dominujących trendów.

Pełen raport dostępny jest tutaj.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl