Badanie uczestników Forum Ekonomicznego w Krynicy


Dane ze smartfonów pozwalają na przebadanie osób uczestniczących w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych i politycznych w kraju i na świecie. Umożliwiają określenie przyzwyczajeń i zachowań zamożnych i wpływowych osób, które rzadko godzą się na rozmowę z ankieterem. W związku z tym postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się uczestnikom XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Do przeprowadzenia badania wykorzystaliśmy tzw. geotrapping, czyli oznaczanie użytkowników mobile przebywających w trakcie Forum Ekonomicznego w obiektach konferencyjnych oraz na deptaku w Krynicy. Z badania usunęliśmy osoby będące w mieście jeszcze przed Forum. Przeanalizowaliśmy dane o uczestnikach wydarzenia, które zebraliśmy do tej pory w naszej bazie – jakie strony internetowe odwiedzali na smartfonach oraz jakie aplikacje instalowali.

„Chciałbym uspokoić uczestników Forum w Krynicy – analizujemy ogromne zbiory danych i nie schodzimy na poziom pojedynczych użytkowników. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretnych osób.” – mówi wiceprezes Selectivv Mobile House Dominik Karbowski.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl