Badanie uczestników konferencji Warsaw Security Forum 2017


Dane z mobile mówią o nas więcej niż bylibyśmy skłonni zdradzić w ankiecie. Dodatkowo umożliwiają przebadanie zamożnych i wpływowych osób, które rzadko godzą się na rozmowę z ankieterem. Takie badanie przeprowadziliśmy na prośbę organizatorów Warsaw Security Forum, jednej z najważniejszych konferencji nt. bezpieczeństwa w Europie Środkowej i przyszłości Nato.

Spośród 921 uczestników WSF zidentyfikowaliśmy w swojej bazie danych 531 użytkowników smartfonów. Spośród nich 371 osób korzystało z urządzeń z systemem Android, a 160 ze sprzętu Apple. 21 proc. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odwiedziło Niemcy, 12 proc. USA, 9 proc. Czechy, a 8 proc. Ukrainę. 97 proc. zidentyfikowanych użytkowników smartfonów w ciągu ostatniego miesiąca odwiedziło stację benzynową, a 62 proc. korzysta z social media.

Dzięki zebranym danym przygotowaliśmy dodatkowo „mapę cieplną” ilustrującą ruch uczestników konferencji na jej terenie. Mapa została stworzona w oparciu o zapytania jakie każdy telefon z systemem iOS czy Android emituje w poszukiwaniu źródeł sygnału WIFI. Specjalne, zainstalowane na miejscu urządzenia zbierały dane nie tylko o samych zapytaniach, ale również o sile sygnału, co pozwalało zidentyfikować punkty o największym natężeniu ruchu i pokazać miejsca gdzie działy się najciekawsze rzeczy podczas samego wydarzenia.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl