Badanie uczestników Warsaw Games Weeks 2017


Dane z mobile pozwalają na lepsze poznanie określonej grupy społecznej, użytkowników konkretnej aplikacji czy klientów konkurencji. Wspólnie z agencją Gameset postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda środowisko gamingowe w Polsce i jaki jest profil gracza. Okazją do tego była impreza Warsaw Games Week, podczas której najwięksi wydawcy i dystrybutorzy gier oraz producenci sprzętu gamingowego udostępniają zwiedzającym swoje najnowsze produkty. Pozyskane i przeanalizowane dane zaprezentowaliśmy w infografice.

Dzięki analizie danych z mobile oszacowaliśmy, że aż 66% uczestników WGW 2017 to osoby powracające po poprzedniej edycji. Profil zwiedzającego zaprzecza też stereotypowi “graczy dzieci”, bo aż 45% zwiedzających to osoby w wieku ponad 25 lat, a kolejne 28% to młodzi dorośli w wieku 20-25 lat. Granie nie jest tylko domeną mężczyzn ponieważ 1/4 stanowiły kobiety.

Cechą charakterystyczną dla tego wydarzenia jest liczna grupa młodych rodziców, którzy cieszą się prezentowanymi na stoiskach grami razem ze swoimi dziećmi. WGW to jedna z niewielu imprez tego typu w tej części Polski, dlatego z oferty organizatora skorzystali przede wszystkim mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, na co dodatkowym dowodem jest wysoka popularność aplikacji do przewozu osób (47%).

“Najpopularniejszą siecią komórkową wśród zwiedzających jest Play, aż 35% z nich korzysta z usług tego operatora, nie dziwi więc fakt że ta marka jest lokalnym liderem inwestycji w komunikację do społeczności graczy. Dostrzegają to konkurenci m.in. T-Mobile, które objęło strategicznym partnerstwem omawianą imprezę. Naszym zdaniem frekwencja na targach gaminowych będzie rosła, a liczba dorosłych odbiorców będzie dominująca, przy czym wystawcy i marki nie mogą pomijać oferty dla kobiet i dla rodzin z dziećmi.” – podsumowuje Łukasz Turowski z Gameset.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl