Angry Birds Movie - Kampania mobile video


Celem kampanii video w kanale mobile była promocja wchodzącego do kin filmu Angry Bird Movie. Kampania miała na celu dotarcie do dzieci i ich rodziców zainteresowanych najnowszą produkcją o słynnych ptakach-nielotach. Z bazy danych Selectivv DMP zostały wybrane profile behawioralne obejmujące rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko w wieku 5-14 lat. W bazie Selectivv profile te obejmują około 6 mln użytkowników. W ramach kampanii realizowana była emisja kreacji bannerowych oraz spotów video na urządzeniach mobile.

Klient
Agencja
Target

Rodzice małych dzieci

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl