Case Study

Badanie uczestników targów ReDI

Przeprowadziliśmy analizę uczestników targów ReDI, dla przedsta­wicieli sektora nieruchomości komercyjnych, organizowanych przez Polską Radę Centrów Handlowych.

Usługi z jakich skorzystał Klient:

Cele biznesowe, które dzięki współpracy z nami osiągnął Klient

określenie profilu uczestników
ustalenie ścieżek poruszania się w obrębie targów
cenne dane do wykorzystania w kolejnych edycjach

Przedstawienie zastosowanego rozwiązania

Podczas wydarzenia zaprezen­towaliśmy innowacyjne badanie przeprowadzone za pośrednictwem technologii Wifitrapping. Zainstalowane na terenie targów urządze­nia pozwoliły na określenie profilu uczestników oraz identyfikację ich ścieżek poruszania się. Statystyki były aktualizowane na bieżąco i prezentowane na ekranach podczas wydarzenia.

Opis konkretnych efektów zrealizowanych działań

Zebrane dane wykorzystywane są przy organizacji oraz promocji kolejnej edycji targów.

Współpracuj z nami!

Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów. Wspólnie zaplanujemy najskuteczniejszą kampanię dopasowaną do Twoich potrzeb. Pomożemy Ci dobrać idealną grupę docelową i na bieżąco będziemy informować Cię o sukcesach kampanii. Wierzymy, że indywidualne podejście do każdego z projektów sprawia że osiągamy najlepsze wyniki.