Mastercard - Retargeting do uczestników Open’er Festiwal 2017


Geotrapping pozwala na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników wydarzenia, bądź konferencji, które już się zakończyły. W odróżnieniu od kampanii remarketingowej, przekaz nie jest kierowany do użytkownika, który odwiedził daną stronę internetową, ale do osoby, której w trakcie eventu wyświetliła się reklama. Nie musi tu nastąpić, żadna interakcja między użytkownikiem, a reklamodawcą, który chciałby do niego dotrzeć. Kampania reklamowa może być skierowana do użytkowników należących do danej grupy społecznej, mających podobne zainteresowania, bądź skłonnych zakupić produkt z danej półki cenowej.

Aby zebrać określoną bazę odbiorców podczas wydarzenia Open’er Festival 2017 zastosowany została geotrapping. Technologia umożliwiła zebranie informacji o uczestnikach wydarzenia. Dane porównane zostały następnie z informacjami wcześniej zgromadzonymi w bazie danych Selectivv DMP. Na podstawie analizy danych o uczestnikach festiwalu i danych z bazy Selectivv DMP przygotowana została infografika (link).

Dwa tygodnie po imprezie Open’er Festival 2017 do uczestników wydarzenia została zrealizowana kampania retargetingowa. W celu realizacji kampanii do tych konkretnych właścicieli urządzeń przenośnych wykorzystane zostały numery GAID/IDFA. Do fanów festiwalu dotarł komunikat reklamowy informujące, że opaska, która uprawniała ich do zniżek podczas wydarzenia, wciąż pozwala na tańsze zakupy. Baza uczestników zebrana za pomocą geotrappingu podczas Open’er Festival 2017 wykorzystywana była również w innych kampaniach, których celem było dotarcie do młodych, aktywnie spędzających czas osób.

Kampania retargetingowa to świetny sposób na dotarcie do osób, które brały udział w jakimś wydarzeniu, bądź odwiedzają miejsca cenne z punktu widzenia reklamodawcy.

Klient
Agencja
Target

Uczestnicy Festivalu Open'er 2017

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl