McDonald’s - Kampania rekrutacyjna skierowana do obywateli Ukrainy


Kampania rekrutacyjna na mobile to dla pracodawcy możliwość dotarcia do poszukiwanych pracowników w kanale, którego potencjał w tym obszarze nie jest jeszcze do końca wykorzystywany. To możliwość dotarcia do ludzi młodych, którzy nie zawsze mają czas na przeglądanie serwisów pracowych. Wykorzystując profile behawioralne można także dotrzeć do konkretnej grupy docelowej, która może być najbardziej zainteresowana podjęciem danej pracy. Można znaleźć specjalistów IT czy osoby chętne do pracy za granicą

Z drugiej strony kampania rekrutacyjna na smartfony i tablety to również element budowania wizerunku marki. Prezentowania firmy jako dynamicznie rozwijającego się podmiotu potrafiącego korzystać z innowacyjnych rozwiązań.

Na kampanię rekrutacyjną przy wykorzystaniu rozwiązań Selectivv zdecydował się McDonald’s. Celem kampanii było precyzyjne dotarcie do osób z Ukrainy przebywających w Polsce z zamiarem pozostania na dłużej (imigranci zarobkowi). Wykorzystując historyczne dane zebrane w ramach platformy DMP Selectivv zrealizowana została kampania do osób korzystających z usług polskich operatorów komórkowych, ale korzystających w telefonie z języka rosyjskiego i ukraińskiego. Takie targetowanie pozwoliło wykluczyć z kampanii osoby, które przebywały w Polsce jedynie w celach turystycznych i dotrzeć do osób, które chciałyby związać się z naszym krajem na dłużej.

Obcokrajowcy znajdujący się w nowej dla nich sytuacji życiowej, w obcym kraju nie zawsze wiedzą co zrobić i gdzie się zgłosić w celu znalezienia pracy. Często też kłopot stanowi bariera językowa. Smartfona ma już w zasadzie każdy, a kampania rekrutacyjna w kanale mobile znacznie ułatwia dotarcie do takich osób. Kreacje zachęcały do podjęcia pracy w restauracjach McDonald’s.

Klient
Agencja
Target

Obywatele Ukrainy, emigranci zarobkowi

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl