Orthos - Kampania promująca placówkę specjalistyczną


Celem kampanii było promowanie usług w zakresie medycyny sportowej i pourazowej. Placówka specjalistyczna Orthos świadczy pacjentom najwyższy standard leczenia, diagnostyki i rehabilitacji. Ponieważ najważniejszą grupą użytkowników, do których chciał dotrzeć reklamodawca byli czynni sportowcy, w kampanii została wykorzystana baza profili Selectivv, zawierających użytkowników uprawiających sport. Dodatkowo do realizacji celów kampanii zebrane zostały dane o użytkownikach zainteresowanych zabiegami małoinwazyjnymi oraz leczeniem przepukliny. Trzecią grupą, na którą została targetowana reklama były osoby poszukujące informacji na temat prywatnych szpitali w Polsce.

Kampania na smartfony była częścią większej kampanii wykorzystującej narzędzia online, reklamę w wyszukiwarkach i social mediach. Omnichannel marketing pozwolił na budowanie świadomości marki i promocję placówki specjalistycznej wśród sportowców w całej Polsce.

Klient
Agencja
Target

Osoby uprawiające sport

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl