Ilu turystów wybierze urlop krajowy w tym roku? Badania mobilności turystów w Lublinie w latach 2019-2020.

zdjęcie gór

Przed nami okres wakacyjny. Po raz drugi będziemy wyjeżdżać na urlop w czasie pandemii. Ostatnio przeprowadziliśmy badania dotyczące turystyki dla miasta Lublin. Porównywaliśmy ruch turystów w latach 2019 i 2020. Jakie wnioski możemy wysnuć odnośnie przewidywanej liczby turystów, odwiedzających polskie miasta w tym roku?

Co wykazały badania?

Mimo zahamowania turystyki grupowej, zagranicznej i biznesowej, w zeszłym roku wielu turystów i odwiedzających wybrało Lublin. Miasto podaje, że w 2020 roku w okresie wakacyjnym, było to około 450 tys. gości, a więc  tyle ile w latach ubiegłych. Co ciekawe, w 2020 roku odwiedzający decydowali się na dłuższe pobyty niż w roku 2019. Mogło to być spowodowane ograniczeniem wyjazdów zagranicznych.

Czy badania potwierdzają te obserwacje? Zdecydowanie tak! Co prawda, dane jasno pokazują, że ruch turystyczny w Lublinie w 2020 roku zmalał o 32% w porównaniu z rokiem 2019. Liczba turystów, a więc tych, którzy spędzili w Lublinie przynajmniej jeden nocleg, zmalała z poziomu 502 tys. do 340 tys.. Z kolei liczba odwiedzających, a więc nie nocujących, zmalała z 159 tys. do 107 tys. osób. Jednak spadki te dotyczyły miesięcy, w których obostrzenia mocno ograniczały, lub wręcz uniemożliwiały przemieszczanie się. Był to okres od marca do maja i od października do grudnia. Ale rzeczywiście w okresie wakacyjnym liczba turystów i odwiedzających była na podobnym poziomie –  60 tys. w lipcu i 70 tys. w sierpniu i wrześniu. 

Dodatkowo zauważyliśmy także zmiany co do długości pobytu. Przed dwoma laty, turyści najczęściej decydowali się na pobyty dwudniowe. W roku 2020 ich preferencje nieznacznie zmieniły się na 3-5 dni. Nie jest to ogromna zmiana, jednak wyraźnie wpasowuje się w ogólnopolskie tendencje turystów krajowych, którzy w związku z niepewną sytuacją wyjazdów zagranicznych zdecydowali się na pobyty w Polsce.

Potwierdzają to także dane o tym skąd goście przyjeżdżali do miasta. Głównie były to pozostałe części województwa lubelskiego (160 tys. osób) i Mazowsze (90 tys. osób). Poza nimi, Lublin odwiedzali także mieszkańcy województw sąsiednich: świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego (ok. 20 tys. osób), łódzkiego (15 tys. osób) oraz Polski południowej: małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego (ok. 10 tys. osób).

Jaką mobilność turystów przewidujemy na ten rok?

Obecny rok, mimo obostrzeń i pandemii jest zupełnie inny niż 2020. Przede wszystkim akcja szczepień nabiera tempa i coraz więcej osób jest zaszczepionych. Dodatkowo granice zostały otwarte. Jeśli nie wszystkie i na pewnych warunkach to i tak mobilność jest znacznie ułatwiona. Właśnie dlatego możemy spodziewać się, że długość pobuty zmaleje, a odwiedzających będzie tyle ile w latach przed pandemią, jeśli nie mniej.  To oczywiście tylko prognozy, jednak należy przygotować się na mniejsze zainteresowanie polskimi destynacjami wśród turystów krajowych.

Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili badania dla Twojego miasta skontaktuj się z nami przez selectivv@selectivv.com

Related Posts