Selectivv Mobile House z nowym dyrektorem działu Data Tank


Firma Selectivv Mobile House specjalizuje się w marketingu mobilnym i realizacji kampanii reklamowych do wyselekcjonowanych grup użytkowników. W tym celu gromadzi, analizuje i profiluje dane o użytkownikach urządzeń przenośnych, które są wykorzystywane w takich obszarach jak reklama, badania czy analizy.  Firma posiada szereg specjalistycznych działów: Marketing, Data Tank oraz SaaS (Software as a service) oraz narzędzi takich jak: Selectivv Meter, Selectivv Viewer i Selectivv Audience Dashboard. Z końcem kwietnia nową zarządzającą działem badawczo-analitycznym – Selectivv Data Tank zostaje Olga Mazurowska, która obejmie stanowisko Client Directora.

W Selectivv Mobile House obecnie pracuje 30 osób, a firma świadczy swoje usługi na rynku polskim, ukraińskim, rumuńskim, rosyjskim i węgierskim. Technologia Selectivv nie jest jednak ograniczona terytorialnie i pozwala klientom realizować efektywne kampanie reklamowe w każdym zakątku świata. Dzieje się tak, dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi, które pozwalają na gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, 7 dni w tygodniu. Dział badań i analiz, z nową dyrektor Olgą Mazurowską, korzysta z autorskiej technologii opartej o dane z mobile, dzięki czemu może znacząco skrócić czas trwania badania marketingowego analizując nieporównywalnie większą próbę badawczą. Pozyskane informacje to dane pasywne, odzwierciedlające realne zachowania użytkowników, co w porównaniu z deklaratywnością klasycznych badań marketingowych, pozwala na otrzymanie dużo bardziej wiarygodnych wyników.

Olga Mazurowska obejmie stanowisko Client Director’a w Selectivv Data Tank z końcem kwietnia. Do jej obowiązków będzie należeć rozwój produktów z obszaru badań i analiz, negocjowanie umów oraz rozwój sprzedaży usług z segmentu badawczo-analitycznego.  Z wykształcenia jest socjologiem. Od 2009 roku zajmuje się badaniami społecznymi i marketingowymi. Przed dołączeniem do zespołu Selectivv w latach 2016-2018 pracowała w Fundacji WiseEuropa, gdzie była odpowiedzialna za planowanie oraz realizację badań społecznych i  ewaluacyjnych, mających na celu ocenę interwencji finansowanych ze środków publicznych. Projekty realizowane przez  Mazurowską wspierały również administrację publiczną w procesach decyzyjnych. Przez 7 lat swojej kariery zawodowej Olga Mazurowska była związana z instytutem badawczym Millward Brown (obecnie Kantar Millward Brown), gdzie zrealizowała kilkadziesiąt skomplikowanych projektów badawczych na zlecenie instytucji publicznych i podmiotów z sektora prywatnego. Do jej zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w badaniach oraz zwiększaniem efektywności procesu badawczego. W niedalekiej przyszłości Selectivv planuje zatrudnienie kolejnych osób do działu badań i analiz ze względu na szybki rozwój tej gałęzi oraz istotne znaczenie technologii Data Tank w biznesowej działalności firmy.

O Selectivv Mobile House

Od założenia w 2015 roku, Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych. Firma posiada obecnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 82 mln osób, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe.

Średnio o jednym użytkowniku Selectivv pozyskuje 362 informacje, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, jego styl życia oraz lokalizacje, w jakich przebywa. Wykorzystanie big data pozwoliło  na wyróżnienie ponad 60 profili behawioralnych konsumentów, kategoryzując ich na m.in.: osoby planujące powiększenie rodziny, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych.

Analiza i profilowanie danych z kanału mobile odgrywa kluczową rolę w dotarciu do klienta ze ściśle dopasowaną ofertą poprzez skuteczną kampanię reklamową. Jest również solidną podstawą badań dużych grup użytkowników urządzeń przenośnych w takich branżach, jak np. bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi doradcze itp.

Pobierz komunikat

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl