15:13, lis 05

Mobilność Polaków - jak pandemia zmieniła nasze zachowania?

W marcu, na przykładzie sześciu dużych miast w Polsce, sprawdziliśmy jak ich mieszkańcy dostosowują się do zalecenia pozostawania w domach w czasie pandemii. Pandemia zdecydowanie wpłyneła na nasze sposoby przemieszczania się. Okazało się, że ponad połowa mieszkańców wybranych miast nie oddala się bardziej niż na 500m od strefy swojego zamieszkania. Przez 16 tygodni, 6.02 - 31.05, analizowano także odwiedzalność lokalizacji handlowych - nie wróciła ona do poziomu sprzed rozpoczęcia pandemii w Europie. Hipermarkety odnotowały największe spadki, ale szybko odrabiały straty. Polacy najczęściej kupowali w dyskontach, a sklepy lokalne i osiedlowe nie były największymi beneficjentami, jak mogłoby się zdawać. Wiele wskazywało, że powrót do poziomów sprzed pandemii potrwa jeszcze przez pewien czas, o ile w ogóle nastąpi.

Obiecujące prognozy?

Na podstawie obserwacji odwiedzania wybranych kategorii lokalizacji przez użytkowników smartfonów, Selectivv przygotowało nowy raport. Opisuje on zmiany sytuacji centrów handlowych (97 lokalizacji), komunikacji miejskiej (14 961 loalizacji), restauracji (1 949 lokalizacji), rozrywki (296 lokalizacji) oraz sportu i rekreacji (437 lokalizacji). Lokacje znajdują się w Warszawie, Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej, Krakowie oraz Łodzi na przestrzeni ostatniego roku. Wyniki zaprezentowano w formie miesięcznego indexu, gdzie wartość 100 (wyjściową) stanowiły dane za październik 2019 roku. 2. Łączna próba wyniosła 984 068 unikalnych użytkowników.

Jedyną kategorią, w której zaobserwowano większą liczbę odwiedzających na przestrzeni badania były parki. Zanotowały one ponad trzykrotny wzrost w porównaniu października 2020 do października 2019. W pozostałych kategoriach widoczne były spadki, najwyższe dla: basenów, klubów nocnych, restauracji, kin, teatrów. Tutaj można zobaczyć, jak aktualna sytuacja wpłynęła na odwiedzalność lokalizacji handlowych.

Pandemia przybliżyła nas do natury

Jak pandemia wpłynęła na odwiedzalność wybranych miejsc publicznych - sport i rekreacja.
Jak COVID-19 wpłynął na odwiedzalność wybranych miejsc publicznych - sport i rekreacja.

W odwiedzalności parków najniższy poziom odnotowano w październiku 2020 roku. Poziomy najwyższe zaś w sierpniu 2020 (344,31), lipcu (251,80) oraz w październiku 2020 (344,06). Najrzadziej chodziliśmy do parków w październiku 2019 roku (index 100) oraz styczniu i lutym 2020 (101,01 oraz 112,42). Jest to więc jedyna kategoria, w której nie odnotowano spadku związanego z Koronawirusem.

Dla siłowni, październik 2019 to miesiąc największego natężenia ruchu w w całym okresie badania. Od listopada do marca obserwowano spadki indexu (do poziomu 38.08). Przyczyny spadku leżały najprawdopodobniej w naturalnych cyklach koniunktury, spowodowanych przez Święta, wyjazdy na ferie etc. W kolejnych miesiącach następował wzrost (do 51,85 w lipcu), by znacząco spaść do poziomu 11,38 we wrześniu. Bardzo interesująco przedstawiały się dane za październik: zanotowano wzrost przekraczający połowę wartości z października 2019 roku (54,30).

W przeciwieństwie do siłowni użytkownicy urządzeń mobilnych w większej liczbie odwiedzali baseny w listopadzie, grudniu 2019 roku i lutym 2020 roku w porównaniu do października 2019. W październiku zaobserwowano spadek wartości indexu do rekordowo niskiego poziomu (17,39), najniższego spośród wszystkich badanych kategorii.

Nadal korzystaliśmy z komunikacji miejskiej

Jak pandemia wpłynęła na odwiedzalność wybranych miejsc publicznych - komunikacja.
Jak COVID-19 wpłynął na odwiedzalność wybranych miejsc publicznych - komunikacja.

Komunikacja miejska (rozumiana jako przystanki) pierwsze spadki odnotowała w marcu i kwietniu 2020 roku, w okresie lockdownu. Następnie od maja do lipca obserwowaliśmy wzrosty (najwyższy wynik w czerwcu 2020 – index 119). W sierpniu nastąpił duży spadek do poziomu 51,35. Prawdopodobnie był on związany z wyjazdami na wakacje, których pik odnotowaliśmy w trakcie innych badań właśnie w sierpniu b.r. Tendencja spadkowa utrzymała się również we wrześniu i październiku (index 46,62).

Pandemia = jedzenie tylko na wynos

Jak pandemia wpłynęła na odwiedzalność wybranych miejsc publicznych - restauracje.
Jak COVID-19 wpłynął na odwiedzalność wybranych miejsc publicznych - restauracje.

Dla restauracji sytuacja jest nawet gorsza niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Index w październiku wyniósł 2020 – 22,61, natomiast w marzecu 2020 (a więc również pierwszy niepełny miesiąc  ograniczeń) – 46,09. Obecnie, lokalizacje gastronomiczne znalazły się w bardzo trudnym momencie. Grudzień i styczeń są miesiącami zwiększonego ruchu w tych placówkach (na podstawie danych za 2019 rok). Dlatego zdjęcie restrykcji do końca listopada byłoby bardzo ważne dla branży. Niestety, aktualnie pandemia powoduje zwiększanie obostrzeń w związku z pogarszającą się sytuacją. O innych zmianach w zwyczajach zakupowych pisaliśmy już wcześniej.

Pandemia a rozrywka i czas wolny

Jak pandemia wpłynęła na odwiedzalność wybranych miejsc publicznych - rozrywka.
Jak COVID-19 wpłynął na odwiedzalność wybranych miejsc publicznych - rozrywka.

Nigh Club / Dyskoteki: index odwiedzania takich placówek w listopadzie, grudniu oraz styczniu wynosił ponad 100 punktów. Wyniosły one odpowiednio: 109,48, 135,40 oraz 103,24. Jeszcze przed rozpoczęciem pandemii w Polsce spadł do poziomu 43,14 w lutym 2020 roku. W kwietniu i maju ponownie widoczne były spadki, które po okresie wzrostów odnotowano ponownie w sierpniu, aż do spadku do poziomu 18,57 w październiku 2020. Z kolei o wakacyjnych podróżach Polaków pisaliśmy już w artykułach z sierpnia i z marca.

Zapisz się na newsletter marketingowy

Newsletter [Blog]

Ostatnie wpisy