Niedziela bez handlu – zmiany w zwyczajach zakupowych Polaków

Od czasu wejścia w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele minęły już ponad dwa lata. W tym czasie zachowania konsumenckie Polaków ewoluowały, powodując widoczne zmiany w trendach odwiedzin placówek handlowych. Stopniowe wprowadzanie coraz większej liczby niedziel wolnych od handlu oraz ograniczenia związane z pandemią koronawirusa również miały wpływ na ten proces.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

  1. Jak wyglądają zwyczaje zakupowe Polaków w tygodniach z niedzielą handlową na przestrzeni ostatnich lat,
  2. Jak wyglądają zwyczaje zakupowe Polaków w tygodniach bez niedzieli handlowej,
  3. Jak prezentują się różnice pomiędzy zachowaniami konsumenckimi klientów centrów handlowych, supermarketów, sieci dyskontowych i sklepów osiedlowych,
  4. Jak zostało przeprowadzone badanie.

W naszym badaniu przyglądaliśmy się trendom zakupowym w różnego rodzaju sklepach. Temat ten podjęliśmy po raz pierwszy 2 lata temu na naszym blogu.  Na poniższym wykresie widać zmiany w procentowym odwiedzaniu centrów handlowych w poszczególne dni tygodnia od 2018 roku:

 

odwiedzanie lokalizacji handlowych z niedzielą handlową i niehandlową wg dni tygodnia

 

Handel w tygodnie z niedzielami handlowymi

 

Centra handlowe

 

centra handlowe – % odwiedzin w tygodnie z niedzielą handlową

Widoczny jest trend zwiększania się ruchu klientów w poniedziałki (w tygodniach poprzedzających analizę niedziele były w większości przypadków wolne od handlu), gdzie odnotowano wzrost z 14,3 % w 2018 roku, przez 14,6 % w 2019, do 16,4 %. w 2020”, mówi Marcin Augustyniak, Client Director of Data Tank Selectivv.

W przeciągu ostatnich lat najpopularniejszymi dniami zakupowymi były:

 

  • piątek w 2018 (15,4%),
  • wtorek (15,4%) w 2019 oraz,
  • piątek (16,6%) w tym roku.

Największa zmiana dotyczy niedziel handlowych, których udział procentowy zmniejsza się – zaczynając od 14,5 % w 2018 roku, a zatrzymując się aktualnie na 11,1%.

 

Supermarkety i dyskonty

W trendach odwiedzin supermarketów i dyskontów również zachodzą zmiany, jednak są one mniejsze, co widać na poniższym wykresie:

 

supermarkety i dyskonty – % odwiedzin w tygodnie z niedzielą handlową

Podobnie jak w galeriach handlowych widać wzrost wizyt w poniedziałki, od 14,3% w 2018, do 16,1 w roku bieżącym. Najpopularniejszymi dniami zakupowymi były:

 

  • piątki (15,2%) w 2018,
  • wtorki w 2019 (15,6%),
  • poniedziałki (16,1%) w 2020.

Zmniejszyła się również liczba wizyt w supermarketach i dyskontach w piątki. W 2018 było to 15,2% wszystkich wizyt, w tym roku wartość ta wyniosła 13,9%.

 

Sklepy osiedlowe

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku sklepów osiedlowych, gdzie w 2020 roku nastąpił wzrost odwiedzania w czwartki i piątki (odpowiednio z 12,8% w 2019 do 16,2% w 2020 roku i z 12,8% do 16%) oraz spadki w soboty (z 15% w 2019 roku do 13,3% w 2020 roku), niedziele (z 16,5% do 14,5%) oraz poniedziałki (z 15,2% do 13,5%). Najpopularniejszymi dniami były zarówno w 2918 jak i 2019 roku niedziele z kolejno 15,1% i 16,5% udziałem.  W tym roku jednak najpopularniejszym dniem jest czwartek z 16,2% udziałem.  Odnotowujemy także systematyczny spadek odwiedzin tych sklepów w środy:

 

sklepy osiedlowe – % odwiedzin w tygodnie z niedzielą handlową

 

Handel w tygodniach bez niedzieli handlowych

 

Centra handlowe

Inaczej prezentuje się sytuacja w przypadku tygodni, w których obowiązuje niedziela wolna od handlu. Najpopularniejszymi dniami były w 2018 roku piątki (18,3%), w 2019 soboty (18,5%), a w tym roku są to środy (18,4%):

 

centra handlowe – % odwiedzin w tygodnie z niedzielą bez handlu

To właśnie w środy zaobserwowaliśmy  duży wzrost odwiedzin galerii handlowych, z 15,5% w 2018 roku do 18,4% w 2020. Widzimy również generalny wzrost odwiedzin od poniedziałku do czwartku, oraz spadek w piątki i soboty.

 

Supermarkety i dyskonty

Podobnie w przypadku supermarketów i dyskontów widać spadki odwiedzin w piątki i soboty. Co ciekawe, najpopularniejszymi dniami w 2018 roku były właśnie soboty (19,5%), a w 2019 piątki (17,7%). W tym roku są to środy (18%), w przypadku których odnotowaliśmy największy wzrost z 15,7% w 2018 do 18% w 2020 roku:

 

supermarkety i dyskonty – % odwiedzin w tygodnie z niedzielą bez handlu

 

Sklepy osiedlowe

Inne wyniki obserwujemy w przypadku sklepów osiedlowych. Często to właśnie one są otwarte również w niedziele niehandlowe:

 

sklepy osiedlowe – % odwiedzin w tygodnie z niedzielą bez handlu

Najpopularniejszym dniem w 2018 roku był czwartek (16,1%), w 2019 roku środa (16,2%), a w tym roku jest to piątek (15,6%). Zanotowaliśmy wzrost odwiedzin w piątki i w niedziele w stosunku do roku ubiegłego (z 14,1% w 2019 do 15,6% w 2020 roku oraz z 11,2% w 2019 do 13,5% w 2020 roku). Ponadto liczba odwiedzin sklepów osiedlowych zauważalnie wzrasta we wtorki (z 12,7% w 2018 do 14,5% w 2020) oraz spada w czwartki (w 2018 było to 16,1%, a w tym roku 14,8%).

 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych historycznych z lokalizacji, z urządzeń mobilnych. Próba badawcza objęła 2 084 475 wizyt w wybranych lokalizacjach handlowych (centra handlowe, sklepy osiedlowe oraz supermarkety i dyskonty) w latach 2018-2020. Dane podzielono według tygodni z niedzielami handlowymi i niehandlowymi, w każdej z grup wyszczególniając dni tygodnia.

 

Podsumowanie

W przedstawionych danych można zauważyć kilka zależności, takie jak wzrost odwiedzin centrów handlowych, supermarketów i dyskontów w poniedziałki w tygodnie niedzieli niehandlowych, czy generalne wzrosty odwiedzin w środkowych dniach tygodnia. Zastanawia również spadek odwiedzin dyskontów i galerii handlowych w niedziele, nawet gdy te są otwarte. Polacy coraz częściej wybierają inne formy aktywności w weekendy, rzadziej przeznaczając ten czas na zakupy, w przeciwieństwie do roku ubiegłego, o czym już pisaliśmy na naszym blogu.

 

Related Posts