Rozwiązania badawcze
Pomiar ścieżek użytkowników wewnątrz obiektów

Footfall Wifitrapping:

Przygotowujemy raport footfall od­wiedzających wybrane obiekty, wzbo­gacony o ich demografię i profile be­hawioralne.

Przykładowe realizacje:

Realizacja marketingowa: Promocja oferty świątecznej drogerii Super-Pharm
Realizacja badawcza: Badanie uczestników targów ReDI