Rozwiązania badawcze
Porównywanie wyników centrów handlowych - własnych i konkurencji

Wyniki centrów handlowych:

Wykorzystując rozwiązania Geotrapping® i Wifitrapping określamy:

• skalę oraz strukturę ruchu,
• częstotliwość wizyt,
• segment klientów powracających charakterystykę i ścieżki zakupowe klientów (footfall).

Raport pozwala dokonać rzetelnej oceny podejmowanych działań, eliminować nieskuteczne oraz planować przyszłe. Poznanie charakterystyki klientów pozwala zwięk­szyć grupę odbiorców.

Przykładowe realizacje:

Realizacja badawcza: Badanie uczestników targów ReDI
Realizacja Badawcza: Badanie klientów centrum handlowego
Realizacja badawcza: Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu
Realizacja badawcza: Analiza przepływu ludności w Warszawie