Realizacje marketingowe

Promocja oferty świątecznej drogerii Super-Pharm

Cel:

• Promocja produktów z oferty świątecznej;
• Analiza footfall.

Grupa docelowa:

• Osoby odwiedzające Galerię Moko­tów w Warszawie.

Opis:

• W celu dotarcia do zakładanej grupy do­celowej wykorzystaliśmy w kampanii geotargetowanie oraz Geotrapping®. Wykorzystując technologię Wifitrapping zbieraliśmy informację o użytkownikach, którzy w wyniku interakcji z reklamą od­wiedzili zlokalizowaną w tym centrum handlowym drogerię Super-Pharm. Po kampanii opracowaliśmy raport footfall zawierający charakterystykę wspomnia­nych użytkowników.

Wynik:

• W wyniku kampanii zrealizowaliśmy ponad 500 000 wyświetleń reklamy. Jed­nocześnie określiliśmy profil ponad 1500 użytkowników, którzy po obejrzeniu re­klamy odwiedzili mierzoną lokalizację.