Realizacja badawcza

Analiza przepływu ludności w Warszawie

Cel:

Określenie natężenia ruchu i kierunków przepływu mieszkańców Warszawy pomiędzy dzielnicami o określonych porach dnia.

Opis:

Na podstawie danych z Selectiw DMP pokazaliśmy jak mieszkańcy War­szawy przemieszczają się w drodze do i z pracy. O komentarz, gdzie w związku z tym niezbędne są nowe inwestycje komunikacyjne, poprosili­śmy przedstawiciela Zespołu Doradców Gospodarczych TOR – przeczytaj komentarz.

Wynik:

Zaobserwowaliśmy, że ruch do Śródmieścia odpowiada za jedną czwartą całego ruchu w godzinach porannych. Największy ruch w kierunku tej dzielnicy odbywa się zwłaszcza z Pragi Północ (15% wszystkich porannych przemieszczeń). Podobne analizy mogą zostać wykorzystane przy planowaniu transportu oraz inwestycji komunikacyjnych.