Realizacja badawcza

Badanie klientów centrum handlowego

Cel:

Analiza klientów centrum handlowego. Analiza/Charakterystyka konkurencyjnego centrum handlowego. Porównanie analizowanych grup klientów. Analiza współkorzystania z wybranych centrów handlowych.

Opis:

Wykorzystując Geotrapping@ przeprowadziliśmy analizę demograficzną i określiliśmy charakterystykę klientów określonego CH oraz konkurencyjnego centrum handlowego zlo­kalizowanego w pobliżu. Określiliśmy strefy z jakich przyjeżdżają klienci do obu loka­lizacji. Raport z badania zawierał analizę współkorzystania z obiektów handlowych zlokalizowanych w badanym mieście.

Wynik:

W toku badania określiliśmy m. in. procent klientów CH kupujących w dyskon­tach: Lidl i Biedronka czy robiących zakupy online. Badanie pozwoliło za­planować działania reklamowe dopasowane do profilu klientów badanego CH.