Realizacja badawcza

Badanie uczestników targów ReDI

Cel:

Analiza footfall; Określenie demografii i charakterystyki uczestników.

Opis:

Przeprowadziliśmy analizę uczestników targów ReDI, dla przedsta­wicieli sektora nieruchomości komercyjnych, organizowanych przez Polską Radę Centrów Handlowych. Podczas wydarzenia zaprezen­towaliśmy innowacyjne badanie przeprowadzone za pośrednictwem technologii Wifitrapping. Zainstalowane na terenie targów urządze­nia pozwoliły na określenie profilu uczestników oraz identyfikację ich ścieżek poruszania się. Statystyki były aktualizowane na bieżąco i prezentowane na ekranach podczas wydarzenia.

Wynik:

Zebrane dane wykorzystywane są przy organizacji oraz promocji kolejnej edycji targów.