Marketing research and behavioral analysis - passive data acquisition

Based on Selectivv Data Tank technology, we can significantly reduce the duration of the marketing study by analyzing a larger research sample. Data for researches is collected continuously 24h / 7 days a week / 365 days per year. The obtained information is passive data, reflecting the real behavior of users, which in comparison with declarativeness of classic marketing research, allows you to get much more reliable data.

Our solution: Selectivv Data Tank

  • Trafność dotarcia do grupy docelowej
  • Mniejsze wydatki na reklamę

Dane DMP

Classic research

  • Ograniczona próba badawcza
  • Ograniczony czas badania
  • Deklaratywność

The way the system works and the data used by Selectivv have been verified without objections by Deloitte Consulting S.A. as at December 6, 2017.

Examples of conducted marketing research and behavioral analysis

Niedziela bez handlu

Dane z kanału mobile pozwalają na badanie ruchu użytkowników smartfonów i tabletów, porównanie w jakich miejscach spędzają czas, gdzie bywają. Dzięki tym danym możliwe jest również określenie jak duża liczba osób znajduje się w pobliżu wybranego punktu lub w danej strefie. Dane z mobile posłużyły nam do przeprowadzenia badania, jak na przyzwyczajenia użytkowników wpłynęła pierwsza niedziela bez handlu. Pozyskane dane prezentujemy w infografice oraz heatmapach obrazujących najbardziej popularne miejsca w niedzielę handlową (4.03.2018) i pierwszą niedzielę bez handlu (11.03.2018).   

Badanie opinii Polaków – Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski

Kanał mobilny umożliwia przeprowadzenie badania w formie ankiety i poznanie opinii dużej liczby osób na wybrany temat. Pozwala na dotarcie do wybranej grupy osób o wybranym profilu demograficznym i behawioralnym, dzięki czemu otrzymujemy opinie tylko tych użytkowników,  którzy kwalifikują się do badania. Dzięki urządzeniom przenośnym możemy przebadać znacznie większą liczbę osób, w dużo krótszym czasie niż w przypadku tradycyjnych badań.

Profil polskiego kibica na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Dane ze smartfonów pozwalają na przebadanie osób danej narodowości przebywających w obcym kraju. Dzięki informacji o tym jaki język ustawiony jest na urządzeniu można określić narodowość użytkownika. Następnie można przeanalizować profil demograficzny i behawioralny osób, które znajdują się w danej lokalizacji. W ten sposób można przebadać Polaków, którzy wyjechali w celach zarobkowych na Wyspy Brytyjskie, Ukraińców mieszkających na stałe w Polsce, czy kibiców sportowych z danego kraju na największych zawodach sportowych świata.

Kim byli uczestnicy sylwestra w Zakopanem

Dzięki usłudze geotrapping możliwe jest zebranie informacji o osobach, które znalazły się w danym miejscu w określonym czasie. Na podstawie zebranych danych możliwe jest określenie profilu demograficznego i behawioralnego uczestników konferencji, funów na koncercie czy kibiców na meczu. Dzięki danym z mobile postanowiliśmy sprawdzić kto bawił się w Zakopanem podczas imprezy sylwestrowej.

Badanie uczestników Warsaw Games Weeks 2017

Dane z mobile pozwalają na lepsze poznanie określonej grupy społecznej, użytkowników konkretnej aplikacji czy klientów konkurencji. Wspólnie z agencją Gameset postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda środowisko gamingowe w Polsce i jaki jest profil gracza. Okazją do tego była impreza Warsaw Games Week, podczas której najwięksi wydawcy i dystrybutorzy gier oraz producenci sprzętu gamingowego udostępniają zwiedzającym swoje najnowsze produkty. Pozyskane i przeanalizowane dane zaprezentowaliśmy w infografice.

Badanie uczestników konferencji Warsaw Security Forum 2017

Dane z mobile mówią o nas więcej niż bylibyśmy skłonni zdradzić w ankiecie. Dodatkowo umożliwiają przebadanie zamożnych i wpływowych osób, które rzadko godzą się na rozmowę z ankieterem. Takie badanie przeprowadziliśmy na prośbę organizatorów Warsaw Security Forum, jednej z najważniejszych konferencji nt. bezpieczeństwa w Europie Środkowej i przyszłości Nato.

Profil kibica podczas meczu Polska – Kazachstan

Dane z mobile pozwalają na przebadanie kim są kibice uczestniczący w widowisku sportowym. Można dzięki nim bliżej poznać profil osób, które lubią śledzić zawody sportowe na żywo. Możliwe jest zarówno przebadanie osób, które uczestniczyły w imprezie lokalnej, były na meczu reprezentacji narodowej, śledziły na stadionach wybrane mecze mistrzostw świata czy regularnie chodzą na mecze piłkarskiej Ekstraklasy.

Badanie uczestników Forum Ekonomicznego w Krynicy

Dane ze smartfonów pozwalają na przebadanie osób uczestniczących w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych i politycznych w kraju i na świecie. Umożliwiają określenie przyzwyczajeń i zachowań zamożnych i wpływowych osób, które rzadko godzą się na rozmowę z ankieterem. W związku z tym postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się uczestnikom XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Analiza użytkowników smartfonów podczas Open’er Festival 2017

Dane z mobile pozwalają na przebadanie młodych osób, które uczestniczyły w koncercie czy były na festiwalu. Ponieważ młodzi ludzie nie rozstają się ze swoim smartfonem, kanał mobile to obecnie główne źródło informacji o ich nawykach i zachowaniach. Sprawdź co o uczestnikach Open’er Festival 2017 zdradziły nam ich smartfony.

Twój smartfon wie kiedy porzucasz postanowienia noworoczne

Dane z mobile pozwalają na przebadanie użytkowników konkretnych aplikacji, pokazanie w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają i czym się jeszcze interesują. Możliwe jest określenie profilu demograficznego i behawioralnego takich osób. Postanowiliśmy sprawdzić kiedy porzucamy nasze postanowienia noworoczne związane z treningiem i dietą na przykładzie tego jak korzystamy z aplikacji wspomagających naszą aktywność fizyczną i planowanie diety.

Jesteś zainteresowany analizą i badaniami użytkowników
urządzeń mobilnych? Skontaktuj się z nami!

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl