Badania marketingowe i analizy behawioralne

Bazując na technologii Selectivv Data Tank możemy znacząco skrócić czas trwania badania marketingowego analizując nieporównywalnie większą próbę badawczą. Dane do badań pozyskujemy w sposób ciągły 24h / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku. Informacje o użytkownikach pozyskiwane są w sposób pasywny i odzwierciedlają realne zachowania użytkowników. Pozwala to na otrzymanie dużo bardziej wiarygodnych danych, niż w przypadku deklaratywnych, klasycznych badań marketingowych.

Nasze rozwiązanie: Selectivv Data Tank

  • Актуальность для достижения целевой группы
  • Снижение расходов на рекламу

Данные DMP

Klasyczne badania

  • Ограниченный образец исследования
  • Ограниченное время обучения
  • декларативность

Sposób działania systemu oraz wykorzystywanych przez Selectivv danych został zweryfikowany bez zastrzeżeń przez Deloitte Consulting S.A. na dzień 6 grudnia 2017 roku.

Przykłady przeprowadzonych badań marketingowych i analiz behawioralnych

Запрет торговли в воскресенье

Данные с канала mobile позволяют изучить перемещение пользователей смартфонов и планшетов, сравнить где они проводят время, где бывают. Благодаря этим данным, возможным становится также определение количества пользователей вокруг определённого пункта или определённой зоны. Данные mobile послужили источником информации для исследования поведения пользователей в первое воскресенье без торговли. Представляем инфографику и тепловую карту самых посещаемых пользователями мест в обычное воскресенье (4.03.2018) и в первое воскресенье без торговли (11.03.2018)

Исследование мнения Поляков — Внешняя политика и безопасность Польши

Канал mobile позволяет провести исследование в форме анкетирования и узнать общественное мнение на выбранную тематику. Возможным становиться контакт с определённой целевой аудиторией, с определёнными демографическими и поведенческими профилями, благодаря чему получаем мнение только тех пользователей, которые подходят под профиль исследования. Благодаря мобильным устройствам, можно провести исследование намного быстрее и масштабнее, по сравнению с традиционными методами. Исследование касательно мнения поляков о внешней политике и безопасности Польши было проведено в партнёрстве с фондом им. Казимежа Пувавскего (Fundacjа im. Kazimierza Pułaskiego). Результаты исследования представлены в совместном рапорте.

Вас интересует анализ и исследование пользователей
и мобильных устройств? Свяжитесь с нами!

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.com
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.com
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.com