Selectivv Poland

ul. Zwycięzców 2
03-941 Warsaw, Poland
+48 22 354 62 90
selectivv@selectivv.com

Selectivv Ukraine

Kijów, Ukraine
+48 607 303 356
ukraine@selectivv.com

Selectivv Romania

Splaiul Independentei 202, Sector 6
Bukareszt, Romania
+48 607 303 356
romania@selectivv.com

Selectivv Hungary

Kassak Lajos ulca 38
1134 Budapeszt, Hungary
+36 20 917 5912
hungary@selectivv.com
Мобильный маркетингИсследованияИнструменты


Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.com
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.com
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.com