Kim są osoby odwiedzające wybrane przez Ciebie miejsca?

 

Selectivv Viewer to narzędzie umożliwiające marketerowi sprawdzenie potencjału reklamowego dowolnej lokalizacji. Po wpisaniu w wyszukiwarkę adresu oraz wybraniu promienia wyszukiwania (od 250m do 2,5km) użytkownik otrzymuje informacje o dziennej ilości osób przebywających w danej lokalizacji, ich demografię oraz profil behawioralny (określonych na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy).

Narzędzie umożliwia lepsze planowanie kampanii mobilnych, a także działań outorowych (out-of-home advertising oraz digital out-ouf home advertising). Jest również odpowiedzią na potrzeby innych branż, w których istotna jest wiedza o ruchu użytkowników smartfonów i tabletów.

Kim są odbiorcy Twoich kampanii mobile i do kogo trafiła reklama?

 

Selectivv Meter to narzędzie skierowane do osób zlecających i przeprowadzających kampanie w kanale mobile. Dzięki niemu marketer uzyska informację kim były osoby, które widziały i/lub kliknęły w reklamę. Wyświetlenia oraz kliknięcia generowane w trakcie kampanii są zestawiane z Selectivv DMP — bazą danych użytkowników mobilnych. Baza zawiera zarówno bieżące, jak i historyczne informacje o aktywności użytkowników mobilnych online oraz offline, stąd możliwe jest określenie gdzie odbiorcy kampanii zazwyczaj bywają, czym się interesują oraz jakie profile behawioralne są im przypisane.

Selectivv Meter jest także w pełni zintegrowany z zewnętrznymi platformami (np. Adform, Appnext, Google Doubleclick). Dzięki temu nie zachodzi potrzeba zmiany platformy DSP, a marketer może korzystać z narzędzi, z których korzystał dotychczas, ale już z większą świadomością wydatkowanych budżetów.

Kim są Twoi klienci i klienci Twojej konkurencji?

 

Dzięki narzędziu Selectivv Dashboard każdy marketer otrzyma dostęp do informacji o użytkownikach z danej lokalizacji. Narzędzie umożliwia poznanie struktury demograficznej osób przebywających w danej lokalizacji jak i ich profilu behawioralnego. Dane pozwalają na podział i szczegółowe badanie osób mieszkających w okolicy, pracujących w tym miejscu, bądź mijających lokalizację w drodze do pracy. Pozwala na określenie jak długo przebywają osoby w danej lokalizacji i porównanie danych z kanału mobile z danymi offline. Możliwa jest analiza zarówno pojedynczego punktu Point of Sale, jak i grupy lokalizacji. Informacje odświeżane są automatycznie, co 7 dni.

Хотели бы вы использовать современные инструменты анализа и исследования?
Свяжитесь с нами!

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.com
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.com
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.com