Słownik mobile marketingu


A

ARPU (Average revenue per unit) – Średni dochód na jednostkę. Metryka służy do pomiaru dochodów osiągniętych w stosunku do całkowitej liczby użytkowników, którzy pobrali aplikację.

ARPPU (Average Revenue Per Paying User) – Średni dochód na użytkownika płacącego. W przeciwieństwie ARPU, ARRPU mierzy dochód osiągnięty jedynie w stosunku do użytkowników płacących, co umożliwia marketerom lepszą ocenę skuteczności monetyzacji.

Atrybucja (eng. Attribution) – Jeden z najważniejszych elementów w każdej strategii marketingu mobilnego. Atrybucja odnosi się do technologii potrzebnej do pomiaru kluczowych wskaźników do oceny skuteczność kampanii i informacji o decyzjach zakupowych poprzez powiązanie kliknięcia do danego  kanału czy urządzenia mobilnego.

B

Branding vs. Performance – Zazwyczaj cele reklamowe marketingu mobilnego zaliczają się do jednego z dwóch typów działań: brandingu i performance. Performance marketing skupia się na celach krótkoterminowych: generowaniu pobrań, rejestracji lub zwiększania przychodów. Natomiast kampanie brandingowe mają na celu promowanie długoterminowego zaangażowania i lojalności wobec marki.

Burst – Strategia zdobywania użytkownika, kampanie której mają tendencję do zdobycia jak największej liczby osób w krótkim okresie czasu. Jednocześnie, użytkownicy nie muszą być najbardziej lojalnymi, taka taktyka może zdziałać cuda, szybko nabrać rozpędu i dużego rozgłosu.

C

CPC – Cost per Click – Sposób pomiaru skuteczności reklam. CPC jest definiowany jako średni koszt kliknięcia w reklamę. Im niższy koszt kliknięcia, tym większa liczba kliknięć.

CPI – Koszt instalacji – Średni koszt pozyskania użytkownika poprzez pobranie aplikacji za pośrednictwem kampanii reklamowej. Choć CPI może być własciwą miarą sukcesu, to zmniejszenie kosztów niekoniecznie oznacza bardziej efektywną kampanię, ponieważ nie uwzględniają danych lojalnościowych użytkownika takich jak: licza rejestracji, czy odsetek powracających użytkowników, itp.

CPM – koszt tysiąca wyświetleń – cena za każdych 1000 wyświetleń emitowanej reklamy.

Cross-platform – termin ten odnosi się do działań marketingowych, w których konieczne jest, aby docierać do odbiorców z wykorzystaniem różnych kanałów, urządzeń i sposobów. W zasadzie niezbędny do osiągnięcia marketingowych sukcesów w wielokanałowym świecie.

CTR – współczynnik klikalności to procent osób, które kliknęły w reklamę w stosunku do osób, które ją zobaczyły. Z reguły, im większa CTR, tym lepsza skuteczność kampanii.

D

Device Fragmentation  – Ocena fragmentacji rynku, na którym używane są urządzenia różnej generacji. Np.: rynek telefonów z systemem IOS gdzie 7 telefonów stanowi 99% rynku i rynek telefonów z Androidem, gdzie 1000 telefonów stanowi 99% rynku.

DMP – Data Management Platform to platforma do gromadzenia, zarządzania i analizy niezliczonej liczby danych o użytkownikach. Zebrane dane mogą być łączone, dzięki czemu tworzone są profilowane grupy odbiorców wykorzystywane następnie w kampaniach reklamowych poprzez platformy DSP.

DSP – platforma do zakupu powierzchni reklamowej w modelu RTB. W czasie rzeczywistym umożliwia dostęp do światowych zasobów RTB i brania udziału w wielu licytacjach powierzchni reklamowej jednocześnie.

F

First-party data – Dane własne Klienta bądź wydawcy. Dane pochodzące z aktywności użytkowników na stronie internetowej, mogą być zebrane podczas kampanii marketingowej, bądź pochodzić z firmowego CRMa.

G

GAID – Google Advertising Identifier – Znany również jako AAID lub Android Advertising ID. GAID jest identyfikatorem urządzenia od Google, który jest wykorzystywany do śledzenia konwersji i lojalności. Może zostać zresetowany.

Geotargetowanie – precyzyjne dotarcie do odbiorców znajdujących się w określonym czasie w danej lokalizacji.

Geotrapping® – możliwość dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które były w określonym czasie w danej lokalizacji, ale w tej chwili przebywają już w zupełnie innym miejscu.

I

IDFA lub identyfikator reklamy – to unikatowy identyfikator dla każdego urządzenia firmy Apple, który jest używany do śledzenia konwersji i lojalności. Jest możliwe zresetowania ID użytkownika w celu ochrony prywatności.

Incentivized App Marketing Programs – działania marketingowe, które przewidują nagrody za instalację i używanie nowych aplikacji. Wielu marketingowców wykorzystują tę dodatkową taktykę w burst campaigns, dzięki czemu w krótkim okresie zyskują dużą liczbę nowych użytkowników.

Interstitial – Pełnoekranowe wyświetlenie reklamy pojawiające się zazwyczaj w określonych momentach w aplikacji (to znaczy, gdy aplikacja jest otwierana lub np. gdy poziom gry zostanie ukończony). Z reguły zajmują cały ekran i  wymagają od użytkownika kliknięcia, by ją zamknąć. Generują lepsze rezultaty dla reklamodawców, jednak po wyższym CPMie.

L

LTV – Lifetime value – ma na celu ocenę aktualnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych, związanych z relacjami z nabywcą, a więc ocenę wartości klienta w dłuższej perspektywie. Całkowity przychód generowany przez Klienta w trakcie relacji z tym Klientem.

N

Natywna reklama – Reklama składająca się z części dostarczonych przez reklamodawcę (osobno kreacje i tekst) w celu dopasowania do ogólnego widoku wydawcy. Zazwyczaj reklama natywna przyciąga mniejszą liczbę, ale za to wyższej jakości użytkowników, którzy klikają w reklamę, już często z konkretnym zamiarem.

O

Optymalizacja – Proces tworzenia jak najbardziej skutecznych kampanii reklamowych. Przede wszystkim odbywa się to w oprogramowaniu wykorzystującym algorytmy, które analizują wyniki i koszty kampanii. Optymalizacja dąży do uzyskania maksymalnych korzyści z reklamy i przy użyciu konkretnych strategii zakładających np.: identyfikację najskuteczniejszych źródeł ruchu,  zajmowanie wysokiej pozycji w wyszukiwarkach w celu pozyskania lojalnych użytkowników, a także inne taktyki.

OS fragmentacja – ocena fragmentacji rynku systemów operacyjnych aktualnie używanych.

P

Programmatic  – Automatyczny proces zakupu reklamy. Dzięki takiemu kupujący (reklamodawca) może decydować w łatwy i szybki sposób, które odsłony kupić a sprzedający (wydawca) optymalizować powierzchnię reklamową. Zastosowanie programmatic skraca czas i optymalizuje zasoby niezbędne do realizacji emisji reklamy.

Publisher (Wydawca) – To aplikacja lub strona mobilna która wyświetla reklamy. Wiele aplikacji jest zarówno wydawcami (umieszczają reklamy w swoich aplikacjach do generowania przychodu) jak i reklamodawcami (zakupują reklamę w innych aplikacjach, aby znaleźć więcej użytkowników).

R

Ranking Algorithm – Ranking aplikacji w Apple App Store i Google Play Android, które są oceniane za pomocą specjalnych algorytmów. Chociaż nie jest znany dokładny wzór stosowany w tej ocenie to w Apple oblicza ranking głównie na podstawie ilości oraz prędkości (jak szybko) pobrań. Na algorytmy Androida składa się więcej czynników oprócz ilości pobrań i szybkości, także rating, zaangażowanie użytkowników, czynniki SEO i działania społecznościowe.

Retargetowanie – ponowne dotarcie z przekazem reklamowym do osób, które  były już na naszej stronie, bądź które wcześniej wykonały określoną akcję.

ROAS – docelowy zwrot z nakładów na reklamę. Zobacz ROI.

ROI – Return On Investment (Zwrot z inwestycji) – Zwrot z inwestycji oznacza stosunek zysków netto do kosztów.

RTB – Real-Time Bidding – Zakup powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu programmatic, gdzie cena jest osiągana poprzez aukcję. Reklamodawcy określają ile są w stanie maksymalnie zapłacić za wyświetlenie reklamy, a wydawca po jakiej cenie minimalnej udostępnia powierzchnię reklamową.

S

Software Development Kit (SDK) –  Integracja w aplikacji, która pozwala monitorować określone zdarzenia (rejestrację, zakup, itp.). SDK zaimplementowane jest przez dewelopera w kodzie aplikacji.

SSP – Supply Side Platforms – Przeciwieństwo DSP, platforma pomagająca wydawcom sprzedawać powierzchnię reklamową w modelu programmatic.

Sustained Acquisition – Wiele kampanii reklamowych szybko traci swoją świeżość i nasyca odbiorców. Sustained Acquisition ma na celu zwalczanie tego trendu, kampanie są stale sprawdzane, by nadal przyciągały nowych użytkowników.

T

Third-party data – Dane gromadzone i udostępniane przez firmy zewnętrzne. Dane takie pochodzą z wielu źródeł, m.in. odwiedzanie określonych stron www, odpowiedzi w ankietach, dane podane podczas rejestracji, itp.

Targetowanie – precyzyjne określenie grupy docelowej na podstawie dostępnych parametrów.

U

User Profiling – dotarcie do użytkowników danej aplikacji mobilnej, ale sama reklama wyświetlana

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl