Rozwiązania badawcze
Współkorzystanie z centrów handlowych

Klienci centrów handlowych:

Korzystając z usługi Geotrapping® analizu­jemy klientów i ich zwyczaje zakupowe. Na podstawie badania określamy z jakich obiektów handlowych korzystają. Dodatko­wo, raport możemy wzbogacić o analizę działań odwiedzanych obiektów konkuren­cji. Raport umożliwia efektywniejsze zarządza­nie powierzchnią handlową i działania mar­ketingowe zwiększające zasięg centrum handlowego.

Przykładowe realizacje:

Realizacja marketingowa: Promocja oferty sklepów OBI
Realizacja marketingowa: Promocja oferty świątecznej drogerii Super-Pharm
Realizacja badawcza: Badanie uczestników targów ReDI
Realizacja Badawcza: Badanie klientów centrum handlowego
Realizacja badawcza: Przedświąteczne trendy zakupowe online wśród Polaków
Realizacja badawcza: Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu