Jak wykorzystać dane ze smartfonów i tabletów?

Jak wykorzystać dane ze smartfonów i tabletów?

Pomiar ścieżek użytkowników wewnątrz obiektów

Analiza i wizualizacja ścieżek jakimi poruszają się użytkownicy urządzeń mobilnych wewnątrz obiektów.

Badanie własnych klientów

W oparciu o dane z lokalizacji i szczegółowe profilowanie dostarczamy informacje o demografii i charakterystyce Twoich klientów.

Badanie klientów konkurencji

W oparciu o dane z lokalizacji i szczegółowe profilowanie dostarczamy informacje o demografii i charakterystyce klientów Twojej konkurencji.

Badanie potencjalnych klientów

W oparciu o dane z lokalizacji i szczegółowe profilowanie dostarczamy informacje o demografii i charakterystyce Twoich potencjalnych klientów.

Badanie uczestników wydarzeń

Profilowanie w połączeniu z technologiami Geotrapping® i Wifitrapping umożliwia dokładną analizę osób biorących udział w wydarzeniach np.: koncertach czy targach.

Badanie użytkowników określonych aplikacji

Prowadzimy analizy użytkowników aplikacji (Twojej bądź konkurencji) zawierające informacje o demografię i charakterystykę tych użytkowników.

Analiza potencjału planowanej inwestycji

Wykorzystując nasze narzędzia i technologię dostarczamy informacji o przyszłych klientach – szacowanej liczbie, demografii i charakterstyce.

Monitorowanie lokalizacji

Dostarczamy informacje o natężeniu ruchu w określonych lokalizacjach o danej porze dnia. Analizujemy dane o użytkownikach przebywających w tych lokalizacjach.

Badania ankietowe na urządzenia mobilne

Prowadzimy badania ankietowe (jednorazowe/cykliczne) wybranych grup użytkowników za pośrednictwem ich urządzeń mobilnych.

Badanie jakości życia mieszkańców

Prowadzimy analizy demograficzno-behawioralne i łączymy z wynikami ankiet mobilnych. Pozyskujemy informacje, które są podstawą do planowania inwestycji i rozwoju.

Badanie potencjału inwestycyjnego lokalizacji

Badamy potencjał inwestycyjny wybranej lokalizacji pod kątem natężenia ruchu oraz charakterystyki odwiedzających czy mieszkających/pracujących w pobliżu.

Badanie ruchu turystycznego

Analizujemy skąd przyjeżdżają i jak przemieszczają się turyści na określonym obszarze. Badamy charakterystykę tej grupy.

Badanie dla planowania transportu

Badanie natężenia i przepływu ludności na danym obszarze. Analiza skąd przyjeżdżają odwiedzający.

Badanie przepływów w ciągach komunikacyjnych

Wykorzystując technologię Wifitrapping w pobliżu ciągów komunikacyjnych analizujemy natężenie ruchu pieszego i drogowego.

Porównanie wyników centrów handlowych

Wykorzystując Wifitrapping i Geotrapping® określamy skalę, częstotliwość i strukturę odwiedzin umożliwiając porówanie tych danych z wynikami finansowymi.

Analiza zasięgu centrum handlowego

Wykorzystując nasze rozwiązania badamy strefę zasięgu lokalizacji (własnej bądź konkurencji) pod kątem użytkowników mieszkających i pracujących w pobliżu.

Współkorzystanie z centrów handlowych

Wykorzystując technologię Geotrapping® analizujemy przepływy klientów pomiędzy różnymi obiektami handlowymi i badamy ich zwyczaje zakupowe.

Usługi personalizowane

Szukasz najlepszego rozwiązania dla siebie? Chciałbyś skorzystać z kilku rozwiązań? Nie ma problemu.