Rozwiązania badawcze
Badanie klientów konkurencji

Klienci konkurencji:

Korzystając z technologii Geotrap­ping®, danych z lokalizacji i aplikacji konkurencji oraz ulepszonego profi­lowania Selectivv, przygotowujemy raport, który dostarczy informacji o klientach Twojej konkurencji. Przy­gotowana analiza umożliwi Ci opra­cowanie strategii dotarcia do tych użytkowników.

Przykładowe realizacje:

Realizacja marketingowa: Promocja oferty świątecznej drogerii Super-Pharm
Realizacja Badawcza: Badanie klientów centrum handlowego
Realizacja badawcza: Przedświąteczne trendy zakupowe online wśród Polaków
Realizacja badawcza: Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu