Rozwiązania badawcze
Badanie klientów

Lepsze decyzje biznesowe:

Korzystając z technologii Geotrapping®, danych z lokalizacji i profilowania Selectivv, przygotowujemy raport, który dostarczy informacji o Twoich klientach. Szczegółowa wiedza o klientach pozwoli Ci podejmować lepsze decyzje bizneso­we.

Przykładowe realizacje:

Realizacja marketingowa: Promocja oferty świątecznej drogerii Super-Pharm
Realizacja Badawcza: Badanie klientów centrum handlowego
Realizacja badawcza: Przedświąteczne trendy zakupowe online wśród Polaków
Realizacja badawcza: Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu