Rozwiązania badawcze
Ankieta na urządzenia mobilne

Ankieta:

Przeprowadzamy badania ankietowe wybranych grup użytkowników za pośrednictwem ich urządzeń mobilnych (badania jednorazowe/ ciągłe). Połą­czenie informacji deklaratywnych i pasywnych danych z Selectivv DMP pozwala mierzyć, analizować i plano­wać działania.

Przykładowe realizacje:

Realizacja badawcza: Badanie zwyczajów zakupowych mieszkańców dzielnicy Krzyki we Wrocławiu
Realizacja badawcza: Badanie ruchu turystycznego