Rozwiązania badawcze
Badanie użytkowników określonych aplikacji

Analiza użytkowników:

Na podstawie informacji o aplikacji mo­bilnej lub ich grupie przygotowujemy analizę użytkowników, którzy z nich ko­rzystają. W wyniku badania otrzymujemy raport zawierający m.in. demografię i cha­rakterystykę, informacje o zainteresowa­niach itp. Takie sprawozdanie może po­służyć np. do określenia skutecznych ka­nałów emisji reklamy, ale także do dal­szych badań nad określonymi grupami społecznymi.

Przykładowe realizacje:

Realizacja marketingowa: Promocja oferty gastronomicznej BP
Realizacja badawcza: Przedświąteczne trendy zakupowe online wśród Polaków