e-Święta Polaków, czy klienci galerii handlowych kupują prezenty online?


Na podstawie danych z kanału mobile zbadaliśmy przedświąteczne zwyczaje zakupowe Polaków. W badaniu wykorzystaliśmy dane z platformy Selectivv DMP (Data Management Platform) obejmującej informacje o 14 mln użytkowników urządzeń przenośnych w kraju.

Przeanalizowaliśmy użytkowników 4 popularnych aplikacji zakupowych (allegro, AliExpress, OLX, Amazon) oraz klientów 5 popularnych centrów  handlowych (3 w Warszawie i 2 we Wrocławiu). Na ich przykładach sprawdziliśmy, jak w ostatnich miesiącach roku zmienia się natężenie ruchu w aplikacjach m-commerce i obiektach handlowych. Zbadaliśmy również klientów wybranych galerii pod kątem tego z jakich aplikacji zakupowych korzystają.

“Kiedy i jak Polacy zaczynają kupować gwiazdkowe prezenty? Czy wprowadzony w marcu tego roku zakaz handlu w niedzielę miał wpływ na to kiedy zaczęliśmy przygotowania do świąt? Dane z mobile obrazują jak użytkownicy zachowywali się w przeszłości, co robią obecnie, a także pozwalają  przewidywać przyszłe trendy. Okres przed Świętami Bożego Narodzenia to najgorętszy czas dla handlu tradycyjnego. Postanowiliśmy sprawdzić czy szał zakupowy ma również przełożenie na zwiększony ruch w aplikacjach.” – mówi Marcin Augustyniak Client Director of Data Tank w Selectivv.

W listopadzie 2017 roku nastąpił wzrost odwiedzających analizowane centra handlowe o 51% w porównaniu do października tego samego roku. W grudniu 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 17% odnosząc się do listopada. Analogiczny wynik dla 2018 roku, porównując listopad do października, to 46%. Mniejszy przyrost odwiedzających lokalizacje poddane analizie w bieżącym roku vs. rok 2017, może wynikać m. in. z zakazu handlu w niedziele.

Porównując dane z dwóch ostatnich lat dla badanych galerii nie zmieniły się przedświąteczne nawyki zakupowe osób młodych, do 40 roku życia. Porównując rok do roku, ludzie w trzech najmłodszych kategoriach wiekowych stanowili podobny odsetek klientów galerii w analizowanych miesiącach. Zmianę zachowań widzimy w dwóch najstarszych kategoriach wiekowych. Osoby w wieku 41-50 lat rozpoczęły w tym roku wizyty w wybranych centrach handlowych wcześniej (25% wszystkich klientów w listopadzie 2018, w porównaniu do 22% w listopadzie 2017). Natomiast użytkownicy powyżej 51 roku życia w listopadzie 2018 stanowili niecałe 17%, w porównaniu do ponad 20% w listopadzie 2017. Pod koniec grudnia będziemy mogli sprawdzić  czy osoby starsze zostawiły kupno prezentów w tym roku na ostatnią chwilę?

To kobiety w okresie przedświątecznym są częstszymi klientami centrów handlowych i stanowią ok. 55% wszystkich odwiedzających. Często ich finalny zakup w sieci, jest poprzedzony wizytą sklepie stacjonarnym, gdzie na żywo sprawdzają wybrany w aplikacji produkt.

Przy okazji badania okazało się, że centra handlowe cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród ludzi młodych poniżej 20 roku życia – uczniów i studentów. W analizowanych okresach stanowili oni jedynie ok. 8% wszystkich klientów tych lokalizacji.

O tym, że młodzi ludzie coraz częściej robią zakupy w aplikacjach świadczą dane z analizowanych aplikacji. W listopadzie 2018 roku 13% wszystkich użytkowników aplikacji allegro i 17% aplikacji AliExpress stanowiły osoby do 21 roku życia (w analogicznym okresie 2017 roku odpowiednio – 11% i 16%)

Analiza użytkowników aplikacji pokazuje również, że większość rodaków, jeśli już kupuje prezenty online, to robi to głównie w listopadzie. Wyjątek stanowi tu aplikacja allegro, która notowała duży przyrost liczby aktywnych użytkowników również w grudniu 2017 roku. Wprowadzona niedawno przez tę firmę usługa kurierska allegro smart, może mieć wpływ na jeszcze częstsze korzystanie z aplikacji w ostatnim miesiącu tego roku. Pozostałe trzy aplikacje notowały w grudniu 2017 roku spadki aktywności. Może to być spowodowane różnym charakterem badanych aplikacji. W przypadku AliExpress i Amazon dłuższym oczekiwaniem na przesyłkę. Użytkownicy mają świadomość, że aby otrzymać zamówienie, muszą je złożyć odpowiednio wcześniej. Również MAU (monthly active users) aplikacji OLX może wynikać z jej profilu. Jest ona bardziej serwisem ogłoszeniowym, gdzie użytkownicy mogą chętniej szukać świątecznych dekoracji niż prezentów.

Z aplikacji e-commerce, w okresie przedświątecznym chętniej korzystali  mężczyźni (średnio 52%). W tym roku, w przypadku aplikacji allegro, widzimy większą aktywność w aplikacji kobiet (51%). W czasie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia wśród użytkowników aplikacji zakupowych największą grupę stanowią osoby wieku 21 – 40 lat. Ludzie aktywni zawodowo, którzy mogą mieć coraz mniej czasu na zakupy w centrach handlowych i sklepach stacjonarnych.

Najpopularniejszą aplikacją e-commerce wśród klientów badanych galerii handlowych w okresie przedświątecznym jest allegro (ok. 17% użytkowników). Kolejne miejsce zajmuje OLX – w Warszawie korzysta z niej  – ok 8% klientów badanych galerii, a we Wrocławiu – 12%. Z analizy danych z mobile widać, że ponad 1/5 klientów tradycyjnych centrów handlowych robi zakupy również w aplikacjach online.

“Wiedza o zachowaniach użytkowników urządzeń przenośnych, zdobyta w drodze analizy danych pochodzących bezpośrednio z kanału mobile, znajduje wiele zastosowań. Wykorzystując autorską usługę Selectivv – Geotrapping® możemy dotrzeć do użytkowników z odpowiednio sprofilowaną reklamą, ale też zbadać populację użytkowników w określonej lokalizacji. Dzięki temu możemy opisać strukturę demograficzną i behawioralną klientów wybranych centrów handlowych czy zmierzyć zmiany w natężeniu ruchu w tych lokalizacjach.” – podkreśla Marcin Augustyniak.

Zapraszamy do kontaktu

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl