09:50, kw. 26

Ukraińcy w Polsce | dynamika populacji w latach 2022-2023

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę sytuacja demograficzna Europy zmieniła się. Ukraińcy zaczęli masowo zmieniać miejsce pobytu. Jest to zauważalne szczególnie w Polsce. Zespół Selectivv podjął się zadania analizy danych z celem opisania zmian w liczebności i charakterystyce mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Metody badawcze.

Badanie przeprowadzone zostało na podstawie danych zgromadzonych w styczniu 2022 r. (tuż przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego) oraz rok później, w styczniu 2023 r.. Próbą badawczą byli użytkownicy urządzeń mobilnych pochodzenia ukraińskiego. Zostali zakwalifikowani jako Ukraińcy na podstawie danych geolokalizacyjnych, języka urządzenia, wizyt w Ukrainie i użytkowaniu ukraińskich kart SIM.

Liczba osób pochodzenia ukraińskiego w Polsce.

W opisywanym okresie ilość osób pochodzących z kraju objętego konfliktem dynamicznie zmieniała się. W szczytowym momencie, czyli maju 2022 roku w Polsce przebywało 3 468 068 Ukraińców, co stanowi niemal dwukrotność stanu sprzed wojny. Tylko w ciągu pierwszych tygodni konfliktu do naszego kraju z terenu Ukrainy przybyło 1 899 364 osób. Od sierpnia 2022 roku łączna liczba ustabilizowała się w przedziale między 3 109 596 (wrzesień) a 3 184 296 (listopad), by w lutym 2023 osiągnąć wartość 3 166 418 osób. Analizując podane wartości, należy również wziąć pod uwagę dużą migrację wśród opisywanej grupy. Ukraińcy często jedynie przejeżdżali przez Polskę. Według danych Selectivv jedynie co piąty Ukrainiec, będący w naszym kraju w styczniu 2023 r., był również w 2022 r.

Ukraińcy w Polsce - styczeń 2021 vs 2022
Liczba osób pochodzenia ukraińskiego w Polsce (styczeń 2021 r. vs 2022 r.)

Zmiany demograficzne wśród Ukraińców w Polsce.

Przed rozpoczęciem wojny znaczącą większość, bo aż 57% mniejszości ukraińskiej w Polsce stanowili mężczyźni, których udział (mimo wzrostu liczebności) spadł do 40%. Największą zmianę zauważono wśród osób poniżej 18 roku życia, których liczba wzrosła z około 200 tysięcy do około 1,4 miliona osób. Przez ten rok znacząco zmieniły się również statystyki dotyczące zamożności badanej grupy. W trakcie wojny do Polski przyjechało dużo osób o wysokim statusie materialnym i z wyższym wykształceniem, co znacząco wpłynęło na strukturę społeczną tej populacji. W tym momencie społeczność ukraińska w Polsce dzieli się na dwie znacząco różne grupy: pod względem majątkowym, sposobem spędzania wolnego czasu oraz wykonywanych zawodów.

Sposoby spędzania wolnego czasu.

W związku z opisanymi zmianami, przez ostatni rok odnotowano również różnice w sposobie spędzania wolnego czasu. Ukraińcy chętnie uczęszczają do ośrodków kultury takich jak teatry, procent osób odwiedzających wzrósł z 1% do aż 4%. Podobne wnioski zostały wyciągnięte na temat miejsc skupiających ludzi amatorsko uprawiających sport - skok z 5% do 18%. Warto również podkreślić jedną z największych zmian, a mianowicie procent osób odwiedzających bary oraz restauracje, spadł on o 30 punktów procentowych - z 36% do 6%.

Podsumowanie.

Wywołana wojną fala migracji wpłynęła na obraz codziennego życia w Polsce. Obecnie osoby pochodzenia ukraińskiego stanowią 8% całej populacji kraju. Jedynie co piąty Ukrainiec w Polsce w styczniu 2023 roku był również w naszym kraju w 2022 roku. Mniejszość ukraińska to głównie kobiety, osoby w wieku do 29 lat oraz rodzice dzieci. Tak znacząca zmiana bez wątpienia wpłynęła nie tylko na system edukacji, ale również na gospodarkę - zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę osób zamożnych.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

Artykuł na podstawie badań Selectivv Data Tank | Rzeczpospolita - Całkiem inna fala uchodźców
Rzeczpospolita - Michał Szułdrzyński: Polska dwunarodowa. Unia z Ukrainą już działa
Rzeczpospolita - Jak wojna zmieniła społeczność ukraińską w Polsce? Więcej osób zamożnych i kobiet

Zapisz się na newsletter marketingowy

Newsletter [Blog]

Ostatnie wpisy