Mobile kluczem do poznania konsumenta

Prawie 5 mld osób na świecie korzysta z urządzeń przenośnych, a w Polsce procent użytkowników mobile sięga obecnie 75% populacji. Coraz częściej smartfony i tablety zastępują komputery stacjonarne i laptopy w surfowaniu po Internecie. Nic dziwnego, że kanał mobile staje się głównym źródłem informacji o tym co robią i czym są zainteresowani konsumenci w sieci. Oto trzy sposoby na wykorzystanie danych z  mobile.

Tworzenie profili behawioralnych

Odpowiednio sprofilowane dane z mobile umożliwiają zrealizowanie kampanii reklamowej do precyzyjnie określonej grupy właścicieli smartfonów i tabletów zainteresowanych konkretnymi produktami lub usługami. Grupa docelowa może być sprecyzowana nie tylko ze względu na płeć, lokalizację czy język w telefonie, ale również na podstawie takich informacji jak zainteresowania czy aktualne potrzeby użytkowników.

To jakie aplikacje użytkownik zainstaluje na swoim telefonie i w jaki sposób ich używa sprawia, że możemy przypisać go do określonego profilu behawioralnego. Informacje z mobile pozwalają na wyróżnienie choćby takich grup, jak: kobiet planujące dziecko, osoby wyjeżdżające często za granicę, osoby zainteresowane sportem czy prowadzące działalność gospodarczą.

Analizy psychograficzne

Na podstawie danych z kanału mobile możliwe jest bliższe poznanie swoich klientów, na przykład użytkowników firmowej aplikacji. Analizując dane z mobile pozyskujemy wiedzę o tym czym się interesują, jak spędzają czas wolny lub na jakim etapie życia są obecnie.

Użytkownik aplikacji bankowej przy pierwszym logowaniu podaje swoje podstawowe dane i akceptuje odpowiednie zgody marketingowe. Bank ma wgląd w stan jego finansów, ale na tym wiedza o tym kliencie najczęściej się kończy. Analiza psychograficzna osób korzystających z aplikacji może odkryć wiele cennych informacji. W toku takiego badania można określić procent osób, które myślą o posiadaniu potomstwa, są zainteresowane zakupem mieszkania, albo planują wakacje zagraniczne. Taka wiedza okazuje się niezwykle cenna na przykład w procesie projektowania produktów i usług lepiej dopasowane do potrzeb klientów.

Analizę psychograficzną klientów sklepu fizycznego można przeprowadzić dzięki wykorzystaniu beaconów. Potrafią one zidentyfikować urządzenie przenośne za pośrednictwem numerów GAID i IDFA przypisywanych właścicielom urządzeń z systemami Android oraz iOS. Powiązanie tych numerów z danymi zebranymi z mobile może pomóc w procentowym określeniu typów klientów sklepu fizycznego. Przykładowa drogeria może pozyskać informacje, że w danych godzinach ich sklep odwiedza więcej kobiet niż mężczyzn, że w godzinach popołudniowych placówkę odwiedzają bogatsi klienci wybierający kosmetyki premium, a na początku tygodnia młodzi tatusiowie poszukujących produktów dla niemowląt. Takiej informacje mogą posłużyć nie tylko do lepszego poznania zachowań klientów w sklepie, ale równocześnie do przygotowania skutecznej komunikacji marketingowej i przygotowaniu właściwej oferty produktowej.

Predykcje zakupowe

Dzięki posiadanym danym z mobile możliwe jest również poznawanie trendów, a co za tym idzie przewidywanie przyszłych zdarzeń. Opracowanie predykcji zakupowych pozwala na przygotowanie długofalowej strategii działań zarówno w sferze marketingowej, sprzedażowej, jak i podejmowaniu decyzji związanych z polityką cenową. Prognozy przygotowane na podstawie danych z kanału mobile pozwalają na wybór najwłaściwszej grupy docelowej dla konkretnego produktu, pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w produktach czy pozwalają na zniwelowanie skutków niedoszacowania i przeszacowania popytu.

Firmy coraz częściej poszukują sposobów na pozyskanie i wykorzystanie danych z mobile. Dzięki głębokiej analizie informacji z tego kanału mogą lepiej poznać osoby zainteresowane ich produktami. Co za tym idzie mogą poprawiać komunikację marketingową, wchodzić w interakcje z klientami czy przygotować dla nich dobrze dopasowaną ofertę.

Related Posts