Pogoda mobile: aplikacja czy www?

Pod koniec lipca br. przeprowadziliśmy badanie mające na celu pokazanie gdzie użytkownicy mobile w Polsce zwykle sprawdzają pogodę. Na podstawie danych z Selectivv DMP, zawierającej dane ze smartfonów i tabletów, przeanalizowaliśmy aplikacje pogodowe i mobilne strony www. Do analizy wybrano 4 najpopularniejsze aplikacje pogodowe oraz 5 stron mobilnych. Ich popularność została określona na podstawie miesięcznej liczby aktywnych użytkowników czyli osób, które przynajmniej raz w ostatnim miesiącu skorzystały z danej aplikacji/strony internetowej. Łącznie przebadano ponad 5,5 mln użytkowników.

Gdzie zwykle sprawdzamy pogodę na smartfonach?

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że prawie 3-krotnie częściej użytkownicy smartfonów i tabletów sprawdzają pogodę w aplikacji niż na stronach mobilnych.

Najpopularniejszą aplikacją, z ponad 50 000 000 aktywnych użytkowników na całym świecie, jest AccuWeather: Local Weather Forecast & Live Alerts // AccuWeather: lokalna prognoza pogody. W Polsce korzysta z niej 45% badanych użytkowników. Drugie miejsce pod względem liczby aktywnych użytkowników zajmują dwie aplikacje: Weather forecast / Prognoza pogody oraz Weather forecast // Pogoda. Mimo porównywalnej liczby pobrań na świecie, nie są one jednakowo popularne wśród polskich użytkowników. Z pierwszej korzysta 28% sprawdzonych osób, podczas gdy z drugiej 4-krotnie mniej. Jest to dość zaskakujący wynik biorąc pod uwagę datę publikacji, funkcjonalność aplikacji, interface czy dostępność na urządzeniach z różnym oprogramowaniem (pierwsza wymieniona jest dostępna tylko na urządzenia z Androidem). Dużą popularnością cieszy się również rodzime rozwiązanie, do którego dane dostarcza ICM Uniwersytet Warszawski. Z aplikacji Meteo ICM prognoza numeryczna korzysta 20% użytkowników smartfonów i tabletów w Polsce.

Wśród  stron mobilnych, na których sprawdzamy pogodę najbardziej popularna jest pogoda.wp.pl. W poszukiwaniu informacji o warunkach atmosferycznych odwiedza ją 28% użytkowników mobile w Polsce. Niewiele mniej bo po 23% badanych osób zagląda na pogoda.interia.pl oraz pogoda.onet.pl. 18% sprawdza tvnmeteo.tvn24.pl, a 8% twojapogoda.pl

Kto sprawdza pogodę na smartfonie?

Przeciętnie, pogodę w aplikacjach chętniej sprawdzają mężczyźni, natomiast na stronach mobilnych – kobiety. Największą rozbieżność widzimy w dwóch aplikacjach: Weather forecast / Prognoza pogody i Meteo ICM. W obu przypadkach rozkład wynosi 59/41 – mężczyźni/kobiety. Jeżeli chodzi o AccuWeather czy Weather forecast / Pogoda widzimy nieznaczną przewagę udziału kobiet wśród osób korzystających. Nie zaburza to jednak trendu. W przypadku stron mobilnych prezentujących informacje pogodowe nie mamy wątpliwości, że częściej są one odwiedzane przez kobiety. We wszystkich prezentowanych przypadkach stanowią procentową większość w użytkowaniu.

Pod względem wieku, grupą najbardziej zainteresowana prognozą pogody są osoby 31-50 lat. Okazuje się, że sprawdzają pogodę prawie 2-krotnie częściej niż użytkownicy pozostałych grup wiekowych w sumie. W aplikacjach pogodę najczęściej sprawdzają osoby w wieku 31-35, natomiast na mobilnych stronach 41-50.

Pod względem profili behawioralnych, największą grupę stanowią osoby podróżujące (ponad 10% wszystkich zbadanych użytkowników).

Podsumowanie

Najpopularniejszą aplikacją do sprawdzania prognozy pogody w Polsce jest Accuweather. Korzystają z niej zarówno Polacy wyjeżdżający za granicę jak i obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski. Jeśli chodzi o polską aplikację – najchętniej wykorzystywaną jest Meteo ICM. Polscy użytkownicy smartfonów sprawdzający pogodę na stronach mobilnych najczęściej zaglądają na pogoda.wp.pl. Co ciekawe, Polacy wyjeżdżający za granicę bardzo często korzystają ze strony mobilnej – TVN Meteo.

Poniżej informacje z badania w formie infografiki.

Related Posts