Geotrapping ® | Reklama mobile do użytkowników, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas lokalizacje

Bazując na powszechności smartfonów oraz wykorzystaniu technologii możemy wykorzystać Geotrapping ® i uzyskać wiele cennych informacji o naszych odbiorcach. Między innymi, poznać ich profil demograficzny i behawioralny wybranej grupy użytkowników, przeprowadzić analizę uczestników wydarzeń, planować i raportować działania marketingowe, w tym analizę footfall.

Selectivv. Reklama do uzytkowników, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas lokalizacje. Geotrapping ®
Selectivv. Reklama do uzytkowników, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas lokalizacje. Geotrapping ®

Geotrapping ® (pl. geo – geograficzny, ang. trap – pułapka)

Usługa umożliwia zbieranie i analizowanie danych o grupie użytkowników smartfonów i tabletów, przebywających w danym czasie w określonym miejscu. Geotrapping ® wykorzystuje funkcjonalność geolokalizacji i polega na wyodrębnieniu grupy użytkowników na podstawie ich położenia w przestrzeni oraz czasie. Pozwala na targetowanie reklamy na bazie położenia użytkownika danego urządzenia w przeszłości. Komunikat może być emitowany na podstawie jego przeszłej lokalizacji, jeśli tylko wcześniej używał aplikacji zawierających powierzchnie reklamowe, za pośrednictwem których wyświetlane były reklamy.

Usługa stosowana w marketingu mobilnym stworzona przez nas w sierpniu 2015 roku i zarejestrowana jako znak towarowy słowny przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w dniu 16 czerwca 2018 r. oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Geotrapping ® a geolokalizacja

Geolokalizacja to pojęcie ogólnoinformacyjne, położenie oraz proces określania położenia geograficznego fizycznych przedmiotów lub osób w przestrzeni, najczęściej za pomocą GPS, bądź adresu IP urządzenia. Położenie zwykle określane jest poprzez współrzędne geograficzne, ale także innego rodzaju dane adresowe (kod pocztowy, miasto, ulica i numer domu). Usługa Geotrapping ® wykorzystuje funkcjonalność geolokalizacji urządzeń przenośnych, aby dotrzeć do odpowiednich odbiorców reklamy mobilnej w określonym miejscu i czasie.

Selectivv. Reklama do uzytkowników, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas lokalizacje. Geotargetowanie
Selectivv. Reklama do użytkowników, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas lokalizacje. Geotargetowanie

Geotrapping ® a geotargetowanie

Geotargetowanie to sposób docierania do grupy docelowej poprzez określenie lokalizacji (w sposób bezwzględny, na podstawie współrzędnych). W marketingu geotargetowanie pozwala na emisję komunikatu, np. reklamy, na określonym obszarze. Umożliwia to dotarcie do osób, które aktualnie przebywają na terenie państwa, regionu, miasta czy dowolnie zdefiniowanego miejsca w przestrzeni. Z kolei Geotrapping®, pozwala dotrzeć z komunikatem reklamowym do grupy docelowej, która przebywała w danej lokalizacji w przeszłości. Wykorzystując jej lokalizację historyczną, niezależnie od aktualnej, daje możliwość emisji reklamy do tych użytkowników.

Przykłady wykorzystania usługi Geotrapping ® w kampaniach mobilnych:

Do tej pory już kilkakrotnie przyglądaliśmy się uczestnikom festiwali i wydarzeń muzycznych (np. Open’er 2017, Sylwester 2017 w Zakopanem, Summer Well Festival 2018). Nie tylko w Polsce. Stanowią oni bardzo interesującą grupę badawczą. Mają wiele cech wspólnych, jednak w zależności od danego wydarzenia – posiadają charakterystykę, która ich wyróżnia. Jakie są to cechy? Dowiedzieliśmy się tego dzięki technologii Geotrapping ®.

Usługa została również wykorzystana w kampanii skierowanej do zagranicznych pielgrzymów, którzy odwiedzili Polskę w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Możliwe było wyodrębnienie osób przebywających w okresie ŚDM na terenie Krakowa i posiadających smartfony zagranicznych operatorów komórkowych

Wyróżnieniem w kategorii Digital marketing – marketing mobilny Golden Arrow 2017 zaowocowała realizacja Gripex Możesz!. Kampanię leku w szczycie sezonu grypowego skierowano do osób przebywających w jednej z setek przychodni zlokalizowanych w całej Polsce.

 Selectivv  Geotrapping ® . Reklama do użytkowników, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas lokalizacje. Kampania Gripex - Możesz!
Selectivv Geotrapping ® . Reklama do użytkowników, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas lokalizacje. Kampania Gripex – Możesz!

Kiedy wykorzystać Geotrapping ®?

Usługa Selectivv wykorzystuje funkcjonalność geolokalizacji, dzięki czemu umożliwia dotarcie do wybranych użytkowników w określonym miejscu i czasie. Pozwala dotrzeć z reklamą do osób, które były w danej lokalizacji w przeszłości, bez względu na to, gdzie znajdują się obecnie. Geotrapping ® stosujemy, jeśli chcemy zebrać informacje z określonego obszaru bądź wielu lokalizacji i np. zrealizować kampanię retargetowaną.

Related Posts