Nowatorskie badania rynkowe dzięki współpracy Selectivv z GfK

Porozumienie z Instytutem badawczym GfK stwarza nowe możliwości dla nowatorskich badań rynkowych, w których połączymy doświadczenie i wybrane metodologie Instytutu GFK z naszymi zasobami danych.

Działalność Selectivv a rola GfK

Jednym z rozwiązań oferowanych przez Instytut badawczy GfK są usługi konsultingowe oparte o integrację różnorodnych danych i ich analizę, które prowadzą do tworzenia rekomendacji. Stosowanymi metodami są: geolokalizacja grup docelowych, ocena potencjału placówek handlowych, optymalizacja sieci sprzedaży, analiza oraz ocena dystrybucji i cen.

Nowatorskie badania rynkowe

Z kolei platforma DMP Selectivv umożliwia wyświetlanie reklam i badanie zachowań 15 mln polskich właścicieli smartfonów. O jednym użytkowniku posiadamy średnio 362 informacje. Analiza danych pozwala przydzielać użytkowników mobile do określonych profili psychograficznych. Obecnie wyróżniamy ich 60, m.in. kobiety w ciąży, klienci dyskontów czy użytkownicy bankowości mobilnej.

GfK w oparciu o dane pochodzące od Selectivv uzupełni wiedzę o klientach dodatkowymi parametrami behawioralnymi, takimi jak: miejsce pochodzenia klientów, odwiedzana konkurencja, informacje o korzystaniu z komunikacji miejskiej czy używane aplikacje mobilne. To wszystko pozwoli na nowatorskie podejście do badań rynkowych uwzględniających ogromną liczbę danych o użytkownikach, pochodzącą z kanału mobile.

Perspektywy współpracy przy badaniach rynkowych

Przemysław Dwojak, dyrektor działu Customer Analytics & Sales Strategies w GfK Polonia tak komentuje współpracę obu firm:
Z perspektywy badawczej, dane o których mówimy uzupełniają nasze dane wyjaśniające zachowania konsumentów. Dają możliwość wnioskowania opartego o duże zbiory danych o tym jak poszczególne typy klientów działają i dlaczego. W połączeniu z kontekstem rynkowym pozwalają np. na lepsze segmentacje, a w konsekwencji na jeszcze bardziej spersonalizowaną komunikację marketingową, a trend personalizacji patrząc na wielokanałowość handlu i jego rozwój jest jednym z kluczowych.

Aleksander Luchowski, Prezes Zarządu Selectivv, mówi o nowej jakości badań rynkowych:
Łączymy świat badań tradycyjnych z możliwościami jakie daje badanie zachowań Klientów 24 h na dobę za pomocą smartfonów. Dzięki temu badania z dotychczasowej fazy deklaratywnej przechodzą na fazę realnych zachowań badanych populacji. Połączenie szczegółowych badań na grupach docelowych przeprowadzanych przez GfK z informacjami zebranymi z większości populacji pozwoli na uszczegółowienie oraz rozszerzenie wiedzy o zachowaniach konsumentów. Jest to jeden z pierwszych tego typu projektów w Europie, który łączy nasze dwa światy i pokazuje nowatorskie podejście do badań rynkowych.

Na podstawie notatki prasowej

Related Posts