Selectivv Index – mniejsza skłonność Polaków do odwiedzania lokalizacji handlowych.

W październiku wszystkie wskaźniki Selectivv Index zanotowały spadki. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce na przełomie roku. Mierzenie i analiza dynamiki zmian odwiedzin w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, na podstawie danych ze smartfonów, odzwierciedla najbardziej aktualne zachowania zakupowe Polaków oraz rzeczywiste trendy w gospodarce.

Index Selectivv Handel

Wartość wskaźnika Selectivv Handel wyniosła w październiku 100.21 punktów i w porównaniu do danych z września spadła o -2,81%. To pierwszy większy spadek w dłuższym okresie czasu, w którym obserwowaliśmy dość regularny wzrost wskaźnika. Nadal jednak wielkość odwiedzin w mierzonych punktach sprzedaży detalicznej jest większa niż miało to miejsce na początku roku, kiedy wartość Indexu Selectivv Handel wynosiła 96.69 pkt.

Index Selectivv Handel – aktualna wartość / październik 2019

Dyskonty spożywcze w miastach poniżej 300 tys. mieszkańców oraz sklepy spożywczo-przemysłowe w miastach do 20 tys. mieszkańców, to jedyne kategorie lokalizacji (składowe #SelHANDEL), które nie zanotowały spadku wartości w październiku. W pierwszym przypadku wskaźnik wzrósł o 0,24% do 99.84 pkt, a w drugim o 1,01% do 100.14 pkt w porównaniu do września. Duże spadki w liczbie odwiedzin zanotowały zaś zwłaszcza galerie handlowe w miastach do 300 tys. mieszkańców o -5.21% i hipermarkety w tych miejscowościach o -6.51%. W obu przypadkach wartości wskaźnika odnotowały najniższy poziom w porównaniu z innymi mierzonymi lokalizacjami. Dla galerii handlowych wynosi ona 89.97 pkt, a dla hipermarketów tylko 80.80 punktów. W styczniu br. wartość dla obu wskaźników wynosiła odpowiednio 97.13 i 97.47 punktów. 

Index Selectivv Handel to dane z 310 losowo wybranych obiektów handlowych, monitorowanych za pomocą technologii GeotrappingⓇ. Do analizy wybraliśmy zarówno galerie handlowe, hipermarkety, dyskonty w dużych i mniejszych miastach, jak i sklepy spożywczo-przemysłowe w miastach do 20 tys. mieszkańców.

Index Selectivv Stacje

Mniejszą skłonność do odwiedzania wybranych lokalizacji, a co za tym idzie najprawdopodobniej również do konsumpcji Polaków, widzimy w przypadku wizyt na stacjach benzynowych. Wartość wskaźnika Selectivv Stacje wyniosła w październiku 108,06 punktów. Po rekordowym notowaniu we wrześniu 111.65 nastąpił spadek wartości wskaźnika o -3,21%. Nadal jednak porównując dane rok do roku wartość jest większa o 6,75%.

Index Selectivv Stacje – aktualna wartość / październik 2019

Index Selectivv Stacje obliczany jest na podstawie liczby odwiedzin  na 131 stacjach benzynowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Monitorowane są wybrane punkty w dużych ośrodkach takich, jak Warszawa, Wrocław i Katowice, jak i w mniejszych miejscowościach.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna

Wartość Index Selectivv Turystyka Zagraniczna po pięciu miesiącach systematycznych wzrostów, zanotowała dość duży spadek do 101.00 punktów. #SelTURYSTYKA osiągnął wartość zbliżoną do tej, którą zanotował jeszcze przed wakacjami, czyli w czerwcu br. Porównując dane rok do roku wartość wskaźnika wzrosła o 2,66%.

Index Selectivv Turystyka – aktualna wartość / październik 2019

Index Selectivv Turystyka 10 dla wybranych dziesięciu narodowości wyniósł na koniec października 103.90 punktów, czyli o 0.46% więcej niż we wrześniu. Zaobserwowaliśmy większą liczbę odwiedzin obywateli z takich krajów, jak Niemcy, Chiny czy Turcja i dość duży spadek w odwiedzinach naszego kraju przez Rosjan o -4,33% i Ukraińców o -1,21%, analizując tylko osoby przebywające w naszym kraju w celach turystycznych.

Index Selectivv Turystyka Zagraniczna obejmuje dane o turystach z zagranicy odwiedzających Polskę. Uwzględnione zostały grupy użytkowników, które przebywały w naszym kraju od 3 do 21 dni (w celu odróżnienia turysty od osoby, będącej w podróży służbowej i obcokrajowców przybywających do naszego kraju w poszukiwaniu pracy).

Więcej informacji oraz aktualne statystyki na stronie: index.selectivv.com

Related Posts