Selectivv – Mecenasem kultury kina Atlantic


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy Mecenasem Kultury Kina Atlantic. Wraz z innymi partnerami kina będziemy wspierać jego rozwój. Dane i technologia, którymi dysponujemy umożliwią lepsze poznanie widzów przychodzących dla Atlantica oraz planowanie skutecznych działań marketingowych.

W związku z naszą współpracą przygotowaliśmy benefity dla klientów Selectivv. W ciągu całego roku, będziemy mieli przyjemność zapraszać ich na dowolnie wybrane seanse z bieżącego repertuaru kina.

Informacja o naszym mecenacie wyświetlana jest na cyfrowych ekranach na terenie kina.

Zapraszamy do kontaktu

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl