Jak często odwiedzamy stacje benzynowe w czasie pandemii?

Dynamiczne zmiany, które obserwujemy od początku pandemii Covid-19, znacząco wpłynęły na funkcjonowanie wielu obszarów życia. Duży wpływ na sytuację mają obostrzenia i rekomendacje rządu odnośnie przemieszczania się ludności. Zachowania mieszkańców Polski podyktowane są wytycznymi, aktualnymi na dany moment. Zamknięcie szkół, praca zdalna, niedostępne hotele czy ograniczenia branży turystycznej lub odwrotnie – okresowe odwołanie restrykcji. 
W tej niestabilnej sytuacji, wiele sektorów gospodarki stało się ofiarami, uzależnionymi od mobilności Polaków. Daje to pole do ciekawych analiz. W Selectivv przeprowadziliśmy badania dotyczące dynamiki zmian odwiedzania stacji benzynowych w 2020 roku. Czy faktycznie stacje benzynowe w czasie pandemii mają się czym martwić?

Na podstawie Selectivv Index Stacje Benzynowe, przedstawiamy analizę odwiedzin opartą na próbie 350 placówek, uwzględniając podział m.in. na typ stacji paliw. Są to dane bazujące na zachowaniach stałej liczby użytkowników urządzeń mobilnych, losowo odwiedzających wybrane lokalizacje. 

Wykres 1. Index zmiany odwiedzania stacji benzynowych 2018 – 2020.

Jak się okazuje, wzrost liczby odwiedzających stacje benzynowe, obserwowany na przestrzeni ostatnich 3 lat, również w roku 2020 nie zmienił tej tendencji. Co prawda tempo wzrostu spadło, lecz nadal z wartością dodatnią. Pokazuje to, że nawet podczas I i II fali Covid-19, ludzie nadal licznie odwiedzali stacje benzynowe w czasie pandemii, a zanotowane spadki były niewielkie. 

Sytuacja branży paliwowej w dobie pandemii. 

To, co wyróżnia rok 2020 to duże zróżnicowanie liczby wizyt w poszczególnych miesiącach. Różnica między najniższą, a najwyższą zaobserwowaną wartością wyniosła:

  • 2020 rok  –  25,14 punktów indexu;
  • 2019 rok – 14,11;
  • 2018 rok – tylko 10,28.

Wartości z pierwszych miesięcy roku wpisywały się w trend, natomiast dane z lipca i sierpnia były rekordowe. W dużej mierze nagły wzrost był zasługą wakacyjnego ruchu turystycznego. Na tle ogromnego spadku wewnątrzkrajowych podróży turystycznych na przestrzeni roku, te dwa miesiące miały kluczowe znaczenie. To okres, podczas którego obostrzenia zostały wstrzymane i ludzie chętnie skorzystali z możliwości swobodnego przemieszczania się i otwarcia wielu branż. 

Jak wynika z analizy Selectivv, turyści okazali się najliczniejszą grupą odwiedzającą stacje benzynowe w poprzednim roku. Są to dane na podstawie badań, dotyczących monitorowania ruchu turystycznego. W połączeniu z faktem, że z troski o zdrowie, częściej wybierano własny środek transportu niż pociąg i autobus, wzrost liczby wizyt na stacjach benzynowych nie jest tak dużym zaskoczeniem.

Jak wobec tych faktów zachowują się ceny paliw?

Dobrze obrazuje to wykres zależności cen paliw (na podstawie danych z autocentrum.pl) w porównaniu do odwiedzalności stacji benzynowych (z analizy Selectivv).

Wykres 2. Zmiana miesiąc do miesiąc cen paliw oraz odwiedzanie stacji benzynowych.

Można wyraźnie zaobserwować, że nastąpiły duże odchylenia w cenach paliw w porównaniu do 2019 roku. Spadki cen zanotowano na przełomie marca-kwietnia i października-listopada. Po tych miesiącach następował wzrost liczby wizyt. 

Podsumowując, branża paliwowa w 2020 roku odnotowała zmniejszenie trendu wzrostowego w obszarze odwiedzania detalicznych punktów sprzedaży. Jednak nie spowodowało to znaczących strat. Na tle innych branży utrzymuje swoją stabilną pozycję, zważając na trudności w dobie pandemii. Sytuacja zmienia się z miesiąca na miesiąc. Styczeń 2021 to rekordowy spadek: -12,18% miesiąc do miesiąca i -7,1% rok do roku. Natomiast już w lutym nastąpił wzrost wartości indeksu do 101,19 punktów, a liczba wizyt spadła o 2,8% rok do roku. 

Dane na temat trendów przemieszczania się ludności raportujemy regularnie na podstawie Indexu Selectivv.
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami.

Related Posts