Wiarygodne dane o odbiorcach kampanii mobile

Jako firma specjalizująca się w  pozyskiwaniu,  analizie  i  profilowaniu  danych  o użytkownikach urządzeń przenośnych, udostępniamy media plannerom narzędzie Mobile Meter. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na skuteczniejszą analizę wyników kampanii mobile oraz dokładne poznanie jej odbiorców poprzez weryfikację z danymi Selectivv DMP –  największą w Polsce bazą danych o użytkownikach urządzeń mobilnych.

Selectivv Meter - wiarygodne dane z kampanii mobile
Mapa wyświetleń i kliknięć w kampanii mobile

Według międzynarodowych szacunków do 2020 roku rynek mobile stanowić będzie dwie trzecie całego sektora teleinformatycznego[1]. Tym samym stanie się główną płaszczyzną komunikacji na linii firma-klient. Wyróżnikiem sukcesu w tym obszarze będzie dokładne poznanie użytkowników smartfonów i tabletów oraz wiarygodny pomiar rezultatów prowadzonych działań.

Skuteczna analiza wyników kampanii

Nowe rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą kampanie w kanale mobile i chcą mieć pewność, do kogo dotrze reklama. Dzięki dodaniu do kampanii kodu śledzącego, udostępnianego przez Selectivv, można przeprowadzić skuteczną analizę wyników kampanii oraz w niezawodny sposób określić, do kogo faktycznie dotarła reklama. Kim były osoby, które ją widziały, gdzie bywają, czym się interesują oraz do jakich profili behawioralnych są przypisane. Jest to możliwe dzięki zestawieniu danych z bieżącej kampanii z zasobami znajdującymi się w bazie danych Selectivv. Takie rozwiązanie, zastosowane w technologii mobile po raz pierwszy, pozwala na weryfikację danych o wyświetlaniach, ich jakości i grupie docelowej.

Narzędzie, które proponujemy jest odpowiedzią na problem oceny działań reklamowych prowadzonych w kanałach mobilnych i analizy wyników kampanii do użytkowników smartfonów i tabletów. Jest to pierwsze tego rodzaju narzędzie na rynku, pozwalające sprawdzić, do kogo dokładnie trafiamy z naszą ofertą. Jednak mówi nam nie tylko, czy są to osoby potencjalnie zainteresowane produktem czy usługą, ale przede wszystkim, czy rzeczywiście mają szansę skorzystać z naszej oferty – czy fizycznie przechodzą koło naszych sklepów, czy robią zakupy w Internecie, jeśli tak, to w jaki dokładnie sposób. – komentuje Dominik Karbowski, co-CEO i współzałożyciel Selectivv i dodaje: Selectivv Meter pozwala także zweryfikować pracę podwykonawców – sprawdzić, czy nasz budżet został wykorzystany na dotarcie do określonej przez nas grupy odbiorców.

Korzystanie z rozwiązania Selectivv nie ogranicza wyboru platformy DSP – narzędzie jest w pełni zintegrowane z m.in.: Adform, Appnext czy Google Doubleclick, nie ma więc potrzeby zmiany dostawcy. Selectivv Meter umożliwia efektywniejsze śledzenie realizowanej kampanii i skuteczną analizę jej wyników, udostępniając szczegółowe informacje o jej rzeczywistych odbiorcach.

[1] Raport „Mobilne Państwo 2016”, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badaczy, Warszawa, wrzesień 2016: https://www.gov.pl/documents/31305/0/raport_mobilne_panstwo_2016.pdf/f0991320-76bd-0ec5-7bc0-7a0336eaadaa

Related Posts