Badanie uczestników European Rover Challenge 2019

Najliczniejszą grupę odwiedzających European Rover Challenge 2019 stanowiły osoby w przedziale wiekowym 21-25 lat (25,6%) oraz 26-30 lat (22,4%). Na zaproszenie organizatorów zrealizowaliśmy badanie Wifitrapping, które pozwoliło poznać profil demograficzny i behawioralny uczestników piątej edycji międzynarodowych zawodów marsjańskich odbywających się w Kielcach.

Profil uczestnika European Rover Challenge 2019, grafika: Planet Partners

Rywalizacja ponad 300 konstruktorów przyciągnęła uczestników ze wszystkich regionów Polski. Jak pokazały pozyskane przez nas dane ze smartfonów, najwięcej osób przyjechało z województwa świętokrzyskiego (blisko 20%). Dużą liczbę odwiedzających stanowili mieszkańcy województw śląskiego (11,2%) i małopolskiego (9%), ale na wydarzeniu nie zabrakło również przedstawicieli tak odległych zakątków kraju jak: Warmia i Mazury, Podlasie czy Pomorze Zachodnie.

Z jakich województw przyjechali uczestnicy na ERC2019, grafika: Planet Partners

Jak podkreśla Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, głównego organizatora wydarzenia: Dzięki danym Selectivv „…wiemy m.in., że 43% naszych gości interesuje się nowymi technologiami, 14% to pasjonaci astronomii, a jeden na pięciu odwiedzających ERC przyszedł tam z rodziną. To dla nas bardzo cenne dane, bo pokazują, że na naszym wydarzeniu nie ma uczestników przypadkowych i pozwolą nam jeszcze lepiej dopasować program przyszłej edycji do potrzeb i zainteresowań publiczności. Z badania wiemy również, że odwiedzający ERC przyjechali z całego kraju”

Charakterystyka uczestników ERC2019, grafika: Planet Partners

Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem urządzeń Selectivv Wifitrapping zainstalowanych na terenie wydarzenia. Za ich pomocą zostali policzeni uczestnicy, którzy mieli włączone WiFi na swoich smartfonach, bądź kiedykolwiek wcześniej wyrazili na telefonie zgodę na precyzyjne określanie swojej lokalizacji. Urządzenia zbierały anonimowe dane o użytkownikach smartfonów uczestniczących w wydarzeniu. Próba badawcza wyniosła ostatecznie 4104 uczestników.

Badanie pozwoliło określić nie tylko profil demograficzny i behawioralny uczestników wydarzenia, ale również czas w jakim wydarzenie było najchętniej odwiedzane przez uczestników. Dodatkowo organizator otrzymał szczegółowy raport identyfikujący strefy, które cieszyły się największą popularnością wśród zwiedzających, informację o średnim czasie spędzonym przez uczestników na wydarzeniu oraz dane o liczbie uczestników, którzy odwiedzali imprezę kilkukrotnie.

Related Posts