Czy uczestnicy festiwali w Polsce i Rumunii różnią się aż tak bardzo?


W dniach 11-12 Sierpnia w Bukareszcie po raz 8 odbył się Summer Well Festival. Wydarzenie organizowane przez Orange przyciągnęło około 20 000 osób. Wykorzystując autorską technologię Selectivv – Geotrapping® – zebraliśmy bazę prawie 5 500 użytkowników smartfonów i tabletów. Uzyskana próba stanowiła reprezentatywną grupę do przeprowadzenia analizy.

Skąd przyjechali uczestnicy festiwalu?

40% osób uczestniczących w Summer Well 2018 stanowili mieszkańcy 5 największych miast Rumunii: Bukaresztu, Kluż-Napoki, Timisoary, Jassy i Konstancy. Nie dziwi fakt, że najwięcej uczestników w tej grupie to mieszkańcy Bukaresztu (17%). Ciekawym jest jednak, że ponad dwukrotnie więcej użytkowników przyjechało z Kluż-Napoki (11%) niż z Konstancy (5%) czy Jassy (4%). Pierwsza z nich jest położona dwukrotnie, a biorąc pod uwagę czas niezbędny na podróż, nawet trzykrotnie dalej niż druga (tak własnym środkiem transportu, jak i zbiorowym).  Nie mamy zatem korelacji pomiędzy czasem podróży a frekwencją podczas tegorocznego wydarzenia.

Demografia

Biorąc pod uwagę płeć użytkowników nie widzimy znaczącej różnicy – 52% uczestników stanowiły kobiety, a  48% mężczyźni. Ponad połową uczestników były osoby w wieku 21-35 lat (64%), z czego najwięcej osób miało 26-30 lat (26% wszystkich uczestników festiwalu). Najmniej liczną grupą były osoby powyżej 50tego roku życia (3%). Ciekawym jest, że w koncertach wzięło udział więcej osób powyżej 41 czy 46 r.ż. niż poniżej 20 r.ż. Obala to stereotyp, że w tego typu wydarzeniach biorą udział osoby bardzo młode. Dodatkowym argumentem przeczącym tej tezie jest profil behawioralny “młodzież 15-18 lat” reprezentowany przez 1% uczestników Summer Well Festival 2018.

Użytkownicy według profili behawioralnych.

Najliczniejszą grupą, reprezentowaną przez 39% uczestników, były osoby zainteresowane zdrowym trybem życia, czyli te, które korzystają z takich aplikacji jak np. calorie counter. Ponad dwukrotnie mniej było osób, które nie tylko wykazują zainteresowanie, ale także aktywnie dbają o swoje zdrowie – czyli osoby zaangażowane w sport (18%). Duże grupy stanowili również studenci oraz osoby korzystające z aplikacji komunikacyjnych, takich jak np. Uber (po 21%). Biorąc pod uwagę czas, w którym zostało zorganizowane wydarzenie spodziewalibyśmy się, że liczną grupą będą osoby podróżujące. Wg otrzymanych danych 12% stanowiły osoby, które były za granicą w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a tylko 4% uczestników skorzystało z aplikacji do podróżowania w ciągu ostatnich 3 tygodni przed wydarzeniem.

Summer Well Festival 2018 a Open’er 2017

Z ciekawości postanowiliśmy porównać jak wiele wspólnego mają uczestnicy dużych wydarzeń muzycznych w Polsce i Rumunii. Jako materiał porównawczy z Polski posłużyło nam badanie uczestników Open’era, które zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. W wynikach analizy polskiego wydarzenia widzimy korelację pomiędzy czasem podróży koleją a miejscem zamieszkania uczestników. Interesującym jest jednak, że liczba osób, które przyjechały z Warszawy jest porównywalna do tych z Trójmiasta, mimo, że mieszkańcy stolicy musieli spędzić co najmniej 3 godziny w pociągu. W przypadku pozostałych wymienionych miast widzimy prostą zależność pomiędzy czasem podróży i odległością a liczbą uczestników. W przypadku Summer Well Festival 2018 tak prostej zależności nie możemy wykazać.

W demografii widzimy podobny rozkład w obu przypadkach. Pod względem płci, wartości rozkładają się podobnie lecz z korzyścią dla przeciwnych płci (kobiety/mężczyźni): Rumunia 52/48% i Polska 48,5/51,5%. Biorąc pod uwagę wiek, w obu przypadkach skrajne grupy wiekowe (poniżej 20 r.ż. i powyżej 50 r.ż.) są najmniej liczne. Największą rozbieżność widzimy w grupie 30-40 lat, która wynosi 6 p.p. pomiędzy uczestnikami w analogicznym wieku podczas obu wydarzeń. Nie zaburza to jednak ogólnego trendu wieku (najliczniejszą grupę stanowią osoby 21-30 lat, a najmniej liczną 50+)

Porównując analogiczne profile behawioralne dostrzegamy spore różnice. Najmniej różnimy się pod względem preferencji seksualnych (3 p.p.) i zaangażowania w sport (4 p.p.), a najbardziej pod względem wyjazdów zagranicznych (16 p.p.) i chęci założenia rodziny (8 p.p.).

Reasumując: Jestesmy podobni, ale jednak się różnimy. Przeciętny uczestnik Open’era oraz przeciętny uczestnik Summer Well są w podobnym wieku. Różnią się jednak stylem życia oraz chęcią do czasochłonnej podróży.

Poniżej infografika prezentująca wyniki badania podczas Summer Well Festival 2018.

Zapraszamy do kontaktu

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl