Jak użytkownicy smartfonów i tabletów korzystają z aplikacji komunikacyjnych?

Na podstawie danych z Selectivv DMP, zawierającej dane z urządzeń mobilnych, sprawdziliśmy jak użytkownicy smartfonów i tabletów korzystają z aplikacji komunikacyjnych. Z próby ponad 1,9 mln użytkowników w/w aplikacji w Polsce wyodrębniliśmy tych z Warszawy, Krakowa i Trójmiasta. Badanie objęło 4 najpopularniejsze aplikacje do przewozu osób (Uber, iTaxi, MyTaxi i Taxify) oraz 2 aplikacje rowerowe (Nextbike oraz Veturilo). Analiza została przeprowadzona na aktywnych użytkownikach, czyli takich, którzy w ciągu ostatniego miesiąca, przynajmniej raz skorzystali z danej aplikacji.

Uber na topie

Wciąż najbardziej popularną aplikacją do przewozu osób jest amerykańska aplikacja Uber (oprócz Krakowa) – 49% w zestawieniu ogólnym, 54% użytkowników w Warszawie, 63% w Trójmieście. Nieco mniej użytkowników w Polsce korzysta z rodzimej aplikacji iTaxi, która w odróżnieniu od amerykańskiego modelu zakłada zatrudnienie tylko licencjonowanych taksówkarzy i pełnoprawnie korzysta z wszelkich udogodnień dla taksówek (możliwość przejazdu bus pasami i wjazdu w strefy turystyczne). Mniejszą popularność mają MyTaxi (stosuje podobny model jak iTaxi – zatrudnia tylko licencjonowanych taksówkarzy) oraz Taxify stosujący rozwiązania podobne do Ubera.
Ze względu na specyfikę miasta najbardziej popularną aplikacją do przewozu osób w Krakowie jest iTaxi (37% użytkowników), którego taksówki mają prawo wjazdu w strefę ścisłego centrum (Rynek oraz przyległe ulice). Dodatkowo w Trójmieście, w zestawieniu używanych aplikacji, nie występuje Taxify (aplikacja dostępna w Polsce jedynie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu).

Kim są użytkownicy aplikacji do przewozu osób?

W ujęciu ogólnym, z aplikacji do przewozu osób w podobnym stopniu korzystają tak kobiety jak i mężczyźni. Według danych, podział płci 50/50 obserwujemy wśród użytkowników Taxify. Największą rozbieżność odnotowujemy wśród osób korzystających z Ubera (57% mężczyzn i 43% kobiet). W przypadku iTaxi oraz MyTaxi rozkład wynosi 48/52, odpowiednio mężczyźni i kobiety. Duże grupy wśród osób korzystających z aplikacji do przewozu osób stanowią użytkownicy korzystający z aplikacji muzycznych (średnia 10,8%), aplikacji VOD (średnio 7,4%) oraz płacący przez telefon (średnio 5,8%). Dodatkowo ok.6% stanowią Polacy wyjeżdżający za granicę, a ok. 1% to Obcokrajowcy przebywający w Polsce. Osoby, które korzystają z tego typu aplikacji są osobami młodymi (do 30 r.ż.) zaznajomionymi z nowinkami technologicznymi.

Kim są kierowcy Ubera?

Przeciętny kierowca Ubera jest mężczyzną w średnim wieku pochodzącym z Ukrainy. Tylko 7% kierowców stanowią kobiety. Wyróżniliśmy trzy grupy wiekowe. Ponad połowa kierowców jest w wieku 31-40 lat (65%). Dość dużą grupę stanowią również osoby młode, często wchodzące dopiero na rynek pracy – 21-30 lat (27%). Stosunkowo niewielki odsetek stanowią osoby po 40 roku życia –  7%. 35% kierowców stanowią osoby z Ukrainy.

Kto wypożycza rower przez aplikację?

Według analizowanych danych dotyczących aplikacji rowerowych, nieco częściej korzystamy z aplikacji Nextbike (53%) niż Veturilo (47%). Dodatkowo znacznie częściej z rowerów miejskich korzystają mężczyźni (62% Nextbike, 69% Veturilo). Największą grupę użytkowników obu aplikacji stanowią osoby w wieku 21-30 lat (44% Nextbike, 48% Veturilo).

Poniżej zestawienie wyników badania w formie infografiki.

Related Posts