Kongres Badaczy Rynku i Opinii 2018


25 października uczestniczyliśmy w jednym z największych w Europie Centralnej wydarzeń skupiających profesjonalistów zajmujących się dostarczaniem i wykorzystywaniem wiedzy o rynku i człowieku do wspierania decyzji biznesowych. Pod jednym dachem zebrało się ponad 500 specjalistów z różnych dziedzin biznesu, którzy mieli możliwość wymienienia się swoją wiedzą na jednej z dziesięciu sesji.

Nie byliśmy wyjątkiem podzieliliśmy się najnowszymi wynikami badania dotyczącego określenia tego w jakim stopniu jesteśmy w stanie przewidzieć potrzeby konsumentów na podstawie danych z mobile. Badanie przeprowadziliśmy wspólnie z instytutem badawczym MANDS. Poddani analizie zostali klienci sklepów spożywczych, drogerii i sklepów DIY we Wrocławiu oraz w jakiej odległości mieszkają od punktu zakupowego. Badanie prezentowali wiceprezes Selectivv Dominik Karbowski i Przemysław Huk (Kierownik ds. Badań) z MANDS.

Badanie było możliwe dzięki wykorzystaniu mobile data, które Selectivv pozyskuje z urządzeń przenośnych. Analizowane i profilowane  przez nas dane wspierają marki w pozyskiwaniu informacji o swoich aktualnych klientach oraz potencjalnych odbiorcach ich oferty. Wszystko w kontekście określonego obszaru tj. miasta, dzielnicy, osiedla, województwa. Umożliwiają dodatkowo analizę klientów konkurencji.

Źródło: https://www.facebook.com/badacze/

Jak użytkownicy korzystają ze swoich urządzeniach przenośnych, a przede wszystkim co na nich robią w określonej lokalizacji jest podstawą głębokiej wiedzy o konsumentach. Dane z mobile mają unikatowy charakter i rozległe zastosowanie.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy podzielić się naszymi wynikami z publicznością i mamy nadzieję, że nasza wiedza będzie pomocna w rozwoju obecnych na kongresie firm. Jeśli jesteś zainteresowany badaniem bądź analizą Twoich Klientów bądź Klientów konkurencji zapraszamy do kontaktu.

Źródło: https://www.facebook.com/badacze/

Zapraszamy do kontaktu

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl